Bijzonderheden

 

               DOOPSGEZINDE  GEMEENTE  IJLST

 

Doopsgezinde Gemeente IJlst

secr: A. de Jong-Mulder

        Sikko Sjaerdemalaan 36

        8651 BB IJlst.

        tel: 0515 532083

        mail: a.r.dejong@planet.nl

 

 

                                                                                                                    4 februari 2019

 

 

Beste broeders en zusters,

 

 

In 2018 heeft in onze kerk groot onderhoud plaatsgevonden. Een aantal maanden zijn we voor onze diensten uitgeweken naar Galamagracht 100.

We zijn blij dat de werkzaamheden afgerond zijn en we weer in onze eigen vermaning terecht kunnen.

 

Op 10 maart a.s. wordt er in een speciale dienst aandacht geschonken aan wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is en we weer gebruik kunnen maken van onze mooie vermaning.

Voor deze dienst, die om 09.30 uur begint,  willen we u hartelijk uitnodigen.

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het koor Eigen Wijs.

Wij hopen u op 10 maart a.s. op Eegracht 28 te mogen begroeten in deze feestelijke dienst.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Alida de Jong-Mulder

 

 

Mienskipssnein 19 mei in Joure - in teken van duurzaamheid

 

Met de gemeenten van onze Ring vieren we op 19 mei in Joure weer Mienskipssnein. Nog lang niet alles is bekend. U hoort hierover in de komende maanden. Wel weten we het thema: duurzaamheid.

Het is fijn als u de datum alvast in uw agenda zet. Want het wordt weer een fijne dag, vol ontmoeting en plezier!

Waarom duurzaamheid? Natuurlijk weten we allemaal dat dat belangrijk is, helemaal nu onze kust vol met rotzooi ligt. Wat kunnen we zelf, in ons leven? En hoe moeilijk is dat? De komende 40-dagen tijd is een mooie periode om met die vragen aan de slag te gaan. Die 40 dagen vragen aandacht voor wat minder of eenvoudiger. En je kunt soberheid oefenen door met anderen te delen.

We dagen u uit om in die tijd iedere dag als u boodschappen doet iets extra te kopen, of zelf iets minder te gebruiken, om dat aan een ander te geven. Als u dat elke dag doet, hebt u aan het eind van deze periode een aardige doos vol, waarmee de voedselbank een ander gezin heel blij kan maken. U kunt ook doorsparen tot 19 mei en dan uw bijdrage mee nemen naar Joure, zodat we samen een gulle gave kunnen doen.

In dit kerkenblad, maar ook in die van de komende maanden, krijgt u meer te horen over de mienskipssnein, maar ook steeds tips over hoe u zelf heel gewoon wat duurzamer kunt leven.

 

Namens de Ringpredikanten, Flora Visser

 

 

 

 

 

Alle kleine beetjes helpen!

 

 

Al geruime tijd wordt er nagedacht en gesproken over duurzaamheid en zorg voor een leefbare toekomst. Zo sloten wereldleiders in 2015 in Parijs een historisch akkoord om klimaatverandering tegen te gaan. De opdracht van dit klimaatakkoord was om wereldwijd in hoog tempo van fossiele brandstoffen af te stappen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Er kwam onder andere een discussie op gang over windmolens en zonnepanelen, er werd gewezen op hergebruik van afvalstoffen, etc.

De grote vraag van veel mensen is hoe 'in het klein' een steentje bijgedragen kan worden aan een duurzamer toekomst. Alle kleine beetjes helpen toch?

Hieronder vindt u een aantal tips, die u misschien vrij eenvoudig toe kunt passen.

 

 

De productie van voedsel zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijk belandt ongeveer 14 procent van al het voedsel dat er gekocht wordt uiteindelijk in de vuilnisbak. Misschien is het mogelijk om verspilling tegen te gaan door bewuster om te gaan met eten. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen niet te veel eten klaar te maken of om (net als vroe-ger) kliekjes te bewaren. Is n keer per week weer kliekjesdag geen goed idee?

 

 

 

Per jaar wordt er ongeveer 40 kilo eten per persoon weggegooid, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 150,--. Een gemiddeld gezin van vier personen gooit dus voor ongeveer 600,-- in de kliko. Voor het bereiden van eten is gas of stroom nodig en minder gas of stroom gebruiken is goed voor het milieu. Minder eten weggooien zorgt er ook voor dat er minder geproduceerd en getransporteerd hoeft te worden, wat toch ook een positief geluid is voor een duurzamere toekomst!

 

 

 

Zoals u wellicht weet verdampt er bij het koken veel water. Door een deksel op de pan te doen of te houden wordt er twee keer minder gas of stroom verbruikt. Een deksel op de pan is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee!

Douchen kan heerlijk zijn, maar een groot waterverbruik zorgt voor o.a. een lage grondwaterspiegel en watertekorten in de zomer. Door een waterbe-sparende douchekop te gebruiken wordt er minder water (onnodig) verbruikt, Is het een idee om ook in de gaten te houden hoe lang er gedoucht wordt?

 

Het is - zeker met slecht weer - gemakkelijk om de auto te 'pakken', soms ook voor kortere afstanden. In ons land is bijna de helft van alle autoritten korter dan 7,5 km, wat neerkomt op 3 miljard ritten per jaar! Van deze korte ritten is 1 op de 6 woon-werkverkeer.

Misschien kunnen we vaker de fiets pakken of wandelen. Het scheelt namelijk maar weinig tijd omdat er ook vaak een weg binnendoor genomen kan worden. Door vaker te fietsen of te wandelen is het mogelijk te besparen op benzinekosten, is er minder uitstoot van uitlaatgassen en laten we niet vergeten dat wandelen of fietsen goed is voor 'lijf en leden'!

 

 
 

En op de zevende dag aten ze kliekjes, en zie: het was lekker

 

En aardappeltje, de rijst van gisteren, een paar appels met wat slechte plekjes ..... zijn die het bewaren waard? Jazeker!

Koken met restjes is voordelig, milieuvriendelijk en ook nog eens ontzettend lekker. Geef eten een tweede leven en er wordt tijd en geld bespaard.

Bovendien doen we daarmee iets goeds voor het milieu.

Hier wat tips voor het verwerken van kliekjes:

Een algemene tip is om restjes eerst te proeven en eraan te ruiken.

Alle levensmiddelen die we kopen hebben een houdbaarheidsdatum.

'Ten minste houdbaar' betekent niet dat je het na de verlopen datum niet meer kunt eten, maar dat de kwaliteit tot de genoemde datum gegarandeerd is. Ze zijn dus meestal nog prima te gebruiken na de genoemde datum.

Bewaar restjes in doorzichtige bakjes of glazen potten, zodat je in n oogopslag kunt overzien wat je nog hebt en wat je samen kunt stellen van die restjes. Zet ze op een speciale plek in de koelkast.

Om een kliekjesmaaltijd te maken, is het handig om een basisvoorraad te hebben van producten die houdbaar zijn en op veel manieren kunt gebruiken, zoals blikjes tomaten(puree), kokosmelk, gedroogde bonen, diepvries doperwten of doperwten uit pot etc. Daarnaast is het makkelijk om een kleine voorraad van lang houdbare groenten in voorraad te hebben, zoals ui, winterpeen en kool.      

 

 *citaat uit: 'the leftovers'

 

 

Een waardevolle spreuk

 

Bij gebrek aan fooi gaf Albert Einstein in 1922 een hotelbediende in Tokio een briefje met daarop een van zijn inzichten voor een gelukkig leven. De memo is voor 1,3 miljoen euro geveild in Jeruzalem. Het eindbod bij de veiling lag ver boven het verwachte bedrag van 7000 euro dat de memo zou opbrengen. Het briefje is gekocht door een Europeaan die anoniem wenst te blijven.

De tekst op het briefje is: 'Een kalm en bescheiden leven brengt meer geluk dan het najagen van succes en de voortdurende rusteloosheid die dat met zich meebrengt.'

Einstein schreef het briefje in Japan waar hij was voor een aantal lezingen. In het Imperial Hotel kreeg hij post van een Japanse koerier. Hij gaf de man daarop dit briefje, vermoedelijk bij gebrek aan kleingeld.

`Als je geluk hebt, wordt het meer waard dan een gewone fooi', zou Einstein de koerier verteld hebben. Ook daarin bleek de beroemde wetenschapper gelijk te hebben.

 
 
 
 

 

 
 
 

 

terug