Bijzonderheden

 

Wereldbroederschapsdag in Leeuwarden

 

Al in het prille begin van dit jaar is afgesproken in het FDS bestuur om de Wereldbroederschapsdag (WFD) in het nieuwe jaar te vieren op zondag 28 januari 2018 te Leeuwarden. De voorbereidingen zijn in gang. U bent allen van harte welkom op deze provinciale vierdag.

De zondagmorgen begint met een infomeel welkom en ontmoeten met koffie en thee; vanaf 9.30 uur staan de deuren open n is de kachel aan.

Om 10.30 uur is er een dienst met als thema 'mienskip'. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de MWC liturgie, zoals die wereldwijd is verspreid en gebruikt zal worden. Deze dienst staat onder leiding van ds. Tjitske Hiemstra en ds. Roelof Akse.

Na de dienst is er een zondagse lunch en vervolgens willen we in de stad zoveel mogelijk aansluiten bij activiteiten van het openingsweekend 'culturele hoofdstad'. Leeuwarden zal dit weekend bruisen van culturele levendigheid: kunst, dans, muziek, pozie, etc.

Om 15.00 uur is er een afsluitende vesper aan de Wirdumerdijk.

Ook jongeren en kinderen uit Fryslan worden opgeroepen om mee te komen en mee te doen aan deze 'worldfellowshipsday'!

Begin januari komt er een vervolgbericht, met aandacht voor het logistieke verhaal van opgave, reizen, programma en parkeren.

Kom zondag 28 januari nei Ljouwert!

Tot ziens!

 

Bestuur FDS

 

 

Een heel jaar op rijm

 

Geeft januari een sneeuwtapijt,

dan zijn we gauw de winter kwijt.

Is februari kil en nat,

hij brengt ons koren in het vat.

Nooit is maart zo zoet,

of 't sneeuwt op de boer zijn hoed.

Als april blaast op zijn horen,

Is 't goed voor hooi en koren.

Veel onweer in mei

dan zingt de boer joechei.

Juni meer droog dan nat,

vult met goede wijn het vat.

Wil september vruchten dragen,

dan in juli hitte om te klagen.

Geeft augustus zonneschijn,

zeker krijgen we goede wijn.

Septemberregen op het zaad

komt het boertje wel te staad.

Oktober met groene blaan,

duidt een strenge winter aan.

Als 't in november 's morgens broeit,

wis dat de storm dan 's avonds loeit.

December veranderlijk en zacht,

geeft een winter waar men om lacht.

 

 

Onze Vader, die in de hemel is....

God, Vader, waar u onder ons, mensen, bent...

daar gebeurt het: daar is een stukje hemel!

Waar Uw Naam geheiligd wordt onder ons, mensen.

Daar gebeurt het: daar is liefde!

Waar Uw Rijk onder ons, mensen, groeien mag.

Daar gebeurt het: daar is vrede!

Waar Uw wil onder ons, mensen, werkelijk gedaan wordt.

Daar gebeurt het: daar komen mensen tot hun recht!

Waar mensen delen wat het leven hen biedt.

Daar gebeurt het: daar is leven voor iedereen!

Waar mensen elkaar kunnen vergeven.

Daar gebeurt het: niemand wordt afgeschreven, er zijn altijd nieuwe kansen! Waar mensen elkaar beschermen en bevestigen in het goede.

Daar gebeurt het: juist de beste krachten komen sterker naar voren!

Waar mensen elkaar bevrijden van het kwade.

Daar gebeurt het: de vrijheid groeit! Moge het allemaal zo gebeuren!

God, Vader, alle mensen zijn uw kinderen.

Laat ons ze leren kennen, hun vrienden worden en hun moeilijkheden delen. God, U wilt geen rijkdom of macht, maar vrede.

Laat ons zo leven, dat we helpen om de aarde naar Uw zin te maken.

Samen met Uw Zoon, Jezus, willen wij zoeken hoe we dat kunnen doen.

Wij hebben genoeg te eten en te drinken, kunnen zoveel kopen.

Help ons om dit ook aan anderen te geven. Help ons delen.

God, wij maken veel fouten. Wij weten soms niet eens wat het goede is.

Help ons om beter te gaan leven en laat ons anderen niks verwijten.

Geef ons de tijd en de ruimte om te leren.

Om onszelf te blijven en anderen de ruimte te geven dat ook te doen.

Laat ons de weg vinden die we moeten gaan.

Help ons om goede mensen te zijn.

Want als U erbij bent, komt alles goed.

 

Amen

 

                   

 

 
   

Nieuwjaarswensen in soorten en maten

 

365 nieuwe dagen om te dromen

te gaan en te komen

te ontvangen en te geven

en tussenin:

gelukkig en gezond te leven

 

 

Een teken van licht je gegeven

een simpel gebaar

een heel goed nieuwjaar!

 

 

Zoete zondagen

mysterieuze maandagen

dankbare dinsdagen

wonderbare woensdagen

dromerige donderdagen

vriendelijke vrijdagen

zorgeloze zaterdagen

het hele jaar door

 

 

Ik wens je een jaar

als een alfabet

met alle letters van A tot Z

van Arbeid, Blijheid, Creativiteit

tot Zegen, Zon en Zaligheid

 

 

Dat het nieuwe jaar

rijk mag zijn aan

mooie dagen,

en veel liefde, voorspoed

en geluk mag dragen.

2018

Gelukkig Nieuwjaar

 
                                                 

     

 

terug