Bijzonderheden

 

Lezingen op locatie

 

Vorig jaar heeft de 'Werkgroep Historie IJlst' een aantal lezingen op locatie georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling worden er ook dit jaar een aantal lezingen georganiseerd. Op 25 april a.s. om 20.00 uur is er een lezing in de Doopsgezinde kerk, waarin de herdenking van 2e wereldoorlog centraal staat. Er zal m.n. aandacht geschonken worden aan onderduiksituaties. Sprekers op deze avond zijn: Weltsje de Boer, Edsko Hekman, Eeltje de Vries en Rinke Schilstra.

Wilt u deze avond bijwonen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het VVV-kantoor (dagelijks geopend van 13.00— 17.00 uur), via info@ijlst.nl of telefonisch: 0515-535318

 

 
 

Voorjaarsvergadering  27 maart 2019.

 

Voorzitter Wijbe Wiersma kan deze avond in de consistorie 15 leden en belangstellenden welkom heten. We zijn zo langzamerhand een kleine gemeente en zullen moeten nadenken over de toekomst.

Dan leest hij een column van ds.Wim Beekman: Twijfelen.

We zingen op verzoek van zr. Roorda van lied 245 het eerste couplet.

Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijziging goedgekeurd.

Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd en de secretaresse oogst ap-plaus. Cor krijgt van de leerlingen op school nogal eens de vraag wat een dominee zoal doet. Hij vertelt dan dat een dominee niet alleen op zondag werkt, maar nog een boel andere  werkzaamheden heeft zoals: huisbezoeken waar hij veel plezier aan beleeft.

Hij gaat graag voor in diensten en bijzondere diensten zoals Witte Donderdag, Pasen, Advent en Kerst vindt hij fijn om te doen. Voorgaan in rouwdiensten vindt hij een dankbare taak. Kopij schrijven voor de Bron doet hij met veel ple-zier. De 18+ groep komt zo nu en dan bijeen. Twee van de meiden wonen buiten IJlst en het is soms moeilijk om een geschikte datum te vinden.

De naam van de 20/40+ groep is veranderd in Doperse Geluiden en komt wisselend in IJlst en Sneek bij elkaar. Er was een goede samenwerking met de andere kerkgenootschappen voor de Dienst van de Eenheid in januari.

In de Ring zijn nogal wat vacatures, zodat Cor regelmatig gast-preekbeurten vervult. Wijbe vertelt over de renovatie. Het is allemaal heel goed gegaan. Iedereen is blij dat het zo mooi is geworden. Er is nog een klein bedrag over, zodat het hek binnenkort ook nog een opknapbeurt krijgt. Voor de herinrichting van het interieur verdienen Pietie en Ykje een extra pluim.

Boekhouder Ykje Wiersma geeft uitleg over de rekening van 2018 en de begro-ting van 2019.

De  kascommissie is uiterst tevreden over de boekhouding. Ykje wordt déchar-ge verleend en krijgt applaus.

Zr. Hinke Schilstra is 55 jaar lid. Hinke is deze avond niet aanwezig, maar krijgt t.z.t. een attentie.

Voorzitter Wijbe Wiersma bedankt ieder voor zijn of haar inbreng en na het zin-gen van lied 245 de twee andere coupletten sluit hij om 21.15 uur de vergade-ring en wenst iedereen wel thuis.

                                                                                                          

Alida de Jong-Mulder.

 

 
 

GEESTELIJK BOEKET

            

Geestelijk Boeket is de naam van het Gewijde Muziekprogramma wat iedere zondagmorgen om 12.00 uur uitgezonden wordt via uw lokale Omroep, Omroep Stdwest.

De uitzending wordt herhaald op de zondagavond om 19.00 uur.

 

Het programma is te beluisteren via de kabel van Ziggo op 99.4 Mhz FM. Ook is de uitzending te beluisteren via het TV kanaal van Ziggo 915, 1915 of 2915. Via nummer 1043 is Geestelijk Boeket te beluisteren via het TV kanaal van KPN, X54ALL en Telfort.

 

In de wekelijkse uitzending is ook ruimte gereserveerd voor het op verzoek draaien van een geestelijk lied.

 

Aanvragen van een lied op verzoek kan op een 3tal manieren: Telefonisch via: 0515-415574

Email: geestelijkboeket@omroepsudwest.nl

Schriftelijk: Geestelijk Boeket, Jachthavenstraat 1A, 8603 Ci Sneek.

 

Uw verzoek hiervoor dient 10 dagen voor datum van uitzending in ons bezit te zijn.

 

Er is een ruime keus in Gewijde Muziek aanwezig, zoals Psalmen, Gezangen, liederen uit de bundel van Johannes de Heer, Glorieklokken en Opwekking.

 

Voor informatie over de programma's van Geestelijk Boeket kunt u contact opnemen met Jan van der Veen, telefoon 0515-415574.

 

Wij zien uw aanvragen met belangstelling tegemoet en veel luisterplezier toegewenst.

 

Het team van Geestelijk Boeket

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

terug