Van de Dominee

 

Mienskipssnein Ring Boisward 15 mei 2022

 

Zusters en broeders, we kunnen elkaar weer ontmoeten! En wat zal het leuk zijn met elkaar te delen hoe het gaat, wat er gebeurd is de laatste jaren en wat er nu staat te gebeuren. Alle gelegenheid daarvoor is er tijdens onze Mienskipssnein, die dit jaar in Warns zal plaatsvinden, op zondag 15 mei, vanaf 10.30 uur.

De koffie staat klaar om half elf en het programma begint om elf uur met een viering. De doopsgezinde gemeente van Warns heeft een prachtig gastvrij programma gemaakt. Het gaat een heerlijke dag worden!

Het programma:

Rond half elf is er koffie, u hebt dus alle tijd om naar Warns toe te reizen. Dan begint elf uur de viering met als thema "Op reis ?!". De dienst wordt verzorgd door voorgangers van de Ring Bolsward. Orgel wordt bespeeld door Durk Jan de Boer. Muzikale medewerking wordt verleend door Klaas Zijlstra, een gitarist en zanger. Hij is afkomstig uit Bolsward, maar nu woont hij in Zwolle. Hij zal voor ons zingen en spelen en ons helpen samen een heel bekend lied te zingen.

Na de viering kunnen we 'wat tijd fertraapje'.

Dan is er brood met soep, de gemeente Warns regelt dit allemaal - geweldig!

Half twee staat er een bus voor de deur. Wie wil kan mee met de bus om een uurtje door het prachtige Gaasterlân te rijden, met een tussenstop bij de vermaning in Stavoren. Als we terugkomen is er nog een kopje thee en sluiten we af met een lied. En dan gaan we naar huis, blij dat we elkaar gezien hebben en met de hoop elkaar volgend jaar weer zo te ontmoeten en liefst tussendoor ook als er een andere activiteit is.

Opgeven voor 1 mei

Het is belangrijk dat wie wil meedoen aan de lunch en wie mee wil in de bus, zich opgeven. Het liefst per gemeente, dus opgave bij de eigen kerkenraad. Per gemeente kan de opgave dan verstuurd worden naar zr. Hinke van der Meer, hinkevandermeer@outlook.com.

U kunt ook lunchen en dan naar huis gaan, dus graag voor lunch en bus aangeven wat u wilt.  We hopen op een enorme toeloop en kijken er naar uit u te ontmoeten!

Doopsgezinde gemeente Warns 

Voorgangers Ring Bolsward

 

 
                                                      
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

terug