Bijzonderheden

 

'

Drievuldig oecumenisch feest met vernieuwde bijbel

 

De protestantse Pieltsjerke - een merkwaardige naam voor Nederlandstaligen, genoemd naar It Piel, een inham van De Fluessen - van Gaastmeer zat zondagochtend 24 juni j.l. mooi vol voor een extra feestelijke viering. Een gerestaureerde bijbel uit 1624 werd gepresenteerd en de Mariaklok (500 jaar) en de preekstoel (400 jaar) jubileerden. De Biestkensbijbel, vorig jaar ontdekt in een archiefkist op de torenzolder, wordt binnengedragen door Jan van Muis-winkel achter drie pastores en de kerkenraad aan. Samen met Cees van Mourik deed hij de fondsenwerving voor de dure opknapbeurt door de specialisten Elize Jacobi en Wim van 't Zelfde. Omdat de bijbel Doopsgezind, de klok Rooms-katholieke en de preekstoel echt protestants is, werken er drie geestelijken uit die stromingen mee in de oecumenische viering.

Als Rooms-katholiek komt Lucas Foekema aan het woord over de aan Maria gewijde klok die bij alle emoties tussen vreugde en verdriet luidde. Het mag een kleine klok zijn, hij is gemaakt door een grote maker: Geert van Wou (1440-1527). 'Misschien wel de beste klokkenmaker van Europa', aldus Foekema. 'Hij goot ook de klok van de Dom van Erfurt, een enorm exemplaar. De klok hier was veel kleiner en een van zijn laatste.' De pastor kan het niet laten de Maria-inscriptie te citeren: Gegroet koningin van de hemel, moeder en koningin van de engelen'. Hij laat de aanwezigen in vierstemmige canon zingen 'De grote klok van Gaastmeer gaat van ding dong, ding, dong, dingedong'.

De bijbel waaruit door vele generaties, kracht, troost en geloof is geput, wordt met een vernieuwd omslag van hout en leer door Van Mourik overhandigd aan kerkenraadsvoorzitter Piet Visser. Het boek verdwijnt in een nieuwe vitrine.

Van Mourik loopt met een passe-partout met foto's tussen de banken door: het halfvergane oude omslag boven, het vernieuwde eronder.

Doopsgezind predikant Cor Nijkamp vertelt over bijbeldrukker Klaas Biestkens uit Groessen bij Zevenaar. Diens bedrijf werd door anderen voortgezet in het Oost-Friese Emden, waar Mennisten op de vlucht redelijk veilig konden wonen.

Nijkamp: 'Doopsgezind zijn was een levensgevaarlijke keuze. De bijbels werden vaak verstopt. Deze uit 1624 is waarschijnlijk in Emden gedrukt. Bij Lutheranen was het na de Reformatie een populaire bijbel, de eerste complete met beide testamenten en de apocriefe boeken in het Nederlands.'

Na meditatief orgelspel over 'Laat de woorden die wij hoorden' door Cees Zeldenrust, klimt de eigen voorganger Ludwine van Andel op de preekstoel. 'Lange tijd was deze alleen voor heren. Geen zwaargewichten, want de toegang is als die van de kameel die door het oog van de naald moest', verzekert ze. Met een stevige kanselstem test ze ook even zonder versterking of het klankbord boven haar zijn werk nog doet.

Van Andel wil na alle terugblikken ook naar de toekomst kijken. 'Wij willen kerk van het dorp zijn, maar de drempel is hoger geworden. Het gaat in de toekomst niet om het overleven van de kerk, maar om een heilzame gemeenschap die de naaste helpt.'

WIEBE VAN DER HOUT

 Uit: Leeuwarder Courant, 24 juni 2019

 
 
 

 

 

Kom binnen/ zei God. 'Dus jij wilt mij graag interviewen?'

'Als U tijd heeft,' zei ik.

God glimlachte en zei: 'Mijn tijd is eeuwigheid en is dus genoeg om alles te doen. Welke vragen had je me willen stellen?'

'Wat verbaast U nou het meest over de mensheid?' vroeg ik en Hij antwoordde: 'Dat ze het al snel zat zijn om kind te zijn, zo snel mogelijk groot willen worden en dan weer verlangen om kind te zijn. Dat ze hun gezondheid kwijtraken om geld te verdienen en daarna hun geld kwijtraken om hun gezondheid te herstellen. Dat ze zo gespannen met de toekomst bezig zijn dat ze het heden vergeten, met als gevolg dat ze noch voor het heden noch voor de toekomst leven. Dat ze leven alsof ze nooit zullen sterven en sterven alsof ze niet geleefd hebben...'

God nam mijn handen in de Zijne en we waren een poosje stil en toen vroeg ik: 'Als ouder, welke levenslessen zou U willen dat Uw kinderen leren?'

God antwoordde met een glimlach: 'Ik zou willen dat ze leren dat zij er niet voor kunnen zorgen dat iemand van hen houdt. Wat ze kunnen doen is zich laten liefhebben. Dat het niet belangrijk is wat zij hebben in hun leven, maar wie zij hebben. Dat niet iemand die veel heeft rijk is, maar iemand die weinig nodig heeft. Dat er maar een paar seconden nodig zijn om diepe wonden open te maken bij mensen die we liefhebben, maar dat het jaren kan duren voor ze weer geheeld zijn. Te vergeven door het gewoon te doen. Dat je met geld alles kunt kopen behalve geluk. Dat twee mensen naar hetzelfde kunnen kijken, maar iets totaal anders zien.' Ik zat daar een poosje te genieten van het moment. Ik bedankte Hem voor zijn tijd. 'Mijn tijd is eeuwigheid,' zei God nog een keer.

 

 
 

 

 

 

Wist u dat?

 

…. het woordje bijbel afkomstig is van het Latijnse woordje 'biblia', wat boeken betekent?

 

…. het woordje biblia ook te horen is in het woord bibliotheek?

 

…. het oude testament uit 39 en in het nieuwe testament uit 27 boeken bestaat?

 

…. de boeken van de bijbel in een periode van ca. 1000 jaar geschreven zijn?

 

…. in de bijbel het 'woord van God' beluisterd kan worden en dat deze opge-schreven zijn door mensen?

 

…. aan het begin van onze jaartelling bijbelboeken gekopieerd werden en dat vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst (ca. 1450) bijbels 'gedrukt' konden worden?

 

…. in de 16e eeuw de zgn. Biestkensbijbel populair was in Doopsgezinde kringen?

 

…. dat bij schoonmaakwerkzaamheden in de kerk van Gaastmeer een Biest-kensbijbel uit 1680 gevonden is?

 

…. 'de' Biestkensbijbel de eerste volledige Nederlandse bijbelvertaling was van zowel het oude als het nieuwe testament ιn de apocriefe boeken?

 

…. het woordje apocrief 'verborgen' betekent?

 

…. apocriefe boeken religieuze geschriften zijn die tot bij de officiλle bijbelboe-ken gerekend worden?

 

…. 'de' Biestkensbijbel de eerste bijbel was met genummerde verzen - om zoals vermeld -' tot voorderinghe van den leser terstont te vinden het gene dat hy soect...'

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

terug