Van de Dominee

Smokkelbern in IJlst?

 

De namen van ds. Willem en zijn vrouw Sjoukje Mesdag hebben we de afgelopen weken vaak gehoord als het gesprek over 'smokkelbern ging. Ook de Doopsgezinde predikanten van der Wissel (Leeuwarden) en Sipkema (Drachten) hebben een rol gespeeld bij het onderbrengen van joodse kinderen bij gezinnen in hun omgeving. Veel Doopsgezinde predikanten en ook gemeenteleden waren betrokken bij 'ondergronds werk' en hebben zich onder andere ingezet bij het zoeken en vinden van adressen om joodse kinderen en ook volwassenen in veiligheid te brengen.

Ds. van Slooten was in de oorlogsjaren predikante in IJlst. Het was bij veel mensen in IJlst bekend dat ze half joods was en dat ze twee joodse jongens, Bert en Johan, in haar pastorie verborg. Gedurende een razzia in iJlst verborgen ds. van Slooten en de twee jongens zich onder de preekstoel in de kerk. De gemeente weigerde om het bordje 'Voor joden verboden' op de kerkdeur te plaatsen. Als straf heeft de bezetter toen voor enige tijd de consistorie van de kerk gesloten. Br. A.M. Schilstra stelde zijn bakkerij beschikbaar voor koorrepetities en catechisatie werd in de pastorie gegeven.

 

Dit jaar jaar gedenken we dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd, waarmee er een eind kwam aan vijf donkere jaren. De groep overlevenden die nog kan vertellen over deze periode wordt steeds kleiner. En de tijd om hun verhalen en nalatenschap door te geven aan volgende generaties steeds korter. Met 'De terugkeer van de joodse kinderen' wordt aan een bijzondere oorlogsgeschie-denis een plek gegeven.

Centraal staan 210 joodse kinderen die in 1943 van Amsterdam naar Friesland zijn gesmokkeld en bij Friese gezinnen werden ondergebracht. De meeste van deze kinderen, die nu tussen de 77 en 90 jaar oud zijn, zijn opgespoord en in mei 2020 komen ze terug naar Friesland.

Er is een documentaireserie gemaakt, (te bekijken op NP02/FrystnDOK) er zijn 'Onderduikdagen' en er komt een theatervoorstelling 'Smokkelbern.'

 'Smokkelbern' wordt tussen 15 april en 16 mei 2020 opgevoerd op vijf verschil-lende plaatsen op de belangrijkste smokkelroute van Amsterdam naar Fryslân.

 

Speelschema

Amsterdam

15, 16, 17 en 18 april

 

Lemmer

22, 23, 24 en 25 april

 

Abbega

28 en 29 april (uitverkocht)

 

Sneek

4, 6, 7,8 en 9 mei

Doopsgezinde kerk, Singel 26

N.B. Na een spannende reis werden de meeste joodse kinderen naar de Doopgezinde kerk van dominee Willem Mesdag in Sneek gebracht. Daar kwamen ze even op verhaal voordat ze verder gingen naar hun onderduik-adres.

 

 

 

 

Leeuwarden

12,13,14, 15 en 16 mei

Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18

De Doopsgezinde kerk van Leeuwarden schoot Sneek te hulp toen de toestroom van kinderen te groot werd.

 

 

 

Ringavond met Alain Verhey in Workum

Op 18 maart zal Alain Verhey gastspreker zijn op de ringavond in Workum. Verhey is schrijver, spreker en theoloog. Zijn boek 'God en ik' werd uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2018 en heeft als uitgangspunt de vraag wat bezielt een 21e eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Misschien is hij zelf wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. Hij schrijft in zijn boek persoonlijk, kritisch en een beetje ironisch over zijn geloof. Hij analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zijn als een detox, een ontgiften, die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit en zetten verhalen over Jezus, Job en Mozes aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. De Bijbel is al eeuwenlang bron van kennis, goede raad, hoop en troost voor mensen.

Wat heeft de Bijbel nog te melden aan mensen in een ontkerkelijkt Nederland anno 2020? Wat kunnen we ervan opsteken?

U wordt allen uitgenodigd om samen mee te reizen in een zoektocht naar antwoorden op deze avond met als titel: 'God en ik - fris geloven voor mensen van vandaag.

De avond begint om 20.00 uur en de koffie/ thee staat klaar vanaf 19.45 uur
     
 

Zangmiddag in de vermaning van Joure

 

Liederen zingen in de 40-dagentijd, ter voorbereiding op Pasen onder begeleiding van Feike van Tuinen.

Waar?   Vermaning Joure, Midstraat 70            

Wanneer?         22 maart

Hoe laat?          17.00 uur

 

Vanaf 16.45 uur: ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee Vanaf ca. 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd.

 

We sluiten af met een korte vesper.

Wilt u ook mee eten? Dat kan!

Graag - i.v.m. de maaltijd - een berichtje naar Cor Nijkamp

corpietiegmail.com

06 – 48528519

 

 

 

 

Daar kraait geen haan naar...

 

Niemand zal er aandacht aan schenken

Deze uitdrukking is te herleiden vanuit het bijbelverhaal waarin Jezus tegen Petrus zegt dat Hij door iedereen verlaten zal worden. Petrus zegt dat dit nooit zal gebeuren.

Als Jezus terechtgesteld wordt, wordt Petrus bang en dan zegt hij tot drie keer toe dat hij Jezus niet kent en niets met Hem te maken heeft

 

 

 

Onze Vader

 

Zeg niet Vader,

als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet onze,

als je alleen maar aan jezelf denkt.

 

 Zeg niet hemel,

alsje alleen maar naar aardse zaken

verlangt.

Zeg niet Uw naam worde geheiligd,

als je voortdurend je eigen eer zoekt.

 

 Zeg niet Uw rijk kome,

als je alleen maar hoopt er zelf beter

van te worden.

Zeg niet Uw wil geschiede,

als je geen tegenslag kunt verdragen

 

Bid niet voor het brood van vandaag,

als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden.

als je in wrok leeft met familie of buren.

 

 Bid niet voor een leven zonder beproeving,

als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet voor een leven zonder kwaad,

als je niet op zoek bent naar het goede.

 

 Zeg niet amen en zo zij het,

als je dit gebed niet ter harte neemt.

 

 

terug