Bijzonderheden

 

Veertig voorjaars dagen

 

tijd van inkeer

ontroering

tijd om te werken in de tuin

en na te denken

over mijn leven

wat kan ik ijken aan Jezus

leef ik in Zijn nabijheid

zoeken spitten

en snoeien

om bloemen van genegenheid

en liefde op het spoor te komen

 

 

Aukje Wijma

 

        

 

40 dagen: het overwegen waard?!

 

Dit jaar viel Aswoensdag op 14 februari j.l. wat meteen het begin van de 40-dagentijd was. Vroeger betekende dit voor katholieke mensen dat er geen vlees, snoep en koeken gegeten werden. Dit gebruik is in de loop der jaren veranderd. Tegenwoordig is de 40-dagentijd een periode van bezinning geworden of het stilstaan bij maatschappelijke thema's zoals honger in de wereld of overconsumptie.

Er zijn mensen die hun dagelijkse glaasje wijn of grote koeken laten staan. Ook zijn er voorbeelden bekend van mensen die suiker laten staan, geen koffie drinken of een vegetarische dag inlassen. De 40 dagen zijn soms ook een periode vol met goede voornemens. Mensen nemen zich bijvoorbeeld voor om minder tv te kijken, meer tijd door te brengen met familie en vrienden of meer tijd vrij te maken voor hun geloof.

De 40-dagentijd is de periode tussen carnaval en Pasen duurt eigenlijk 46 dagen, maar op de 6 zondagen hoeft van oudsher niet worden gevast te worden. Gemakshalve spreek men daarom van de 40-daagse vasten. Er wordt wel gegeten, maar vooral vlees en lekkernijen worden geweerd. De rooms-katholieke kerk heeft ooit de regels voor de vasten versoepeld. Oorspronkelijk was er maar één maaltijd per dag, bij zonsondergang.

In de eerste eeuwen van de Christelijke jaartelling was de 40-dagentijd een periode waarop gelovigen zich voorbereidden op hun doop in de paasnacht. Deze gedachte is niet meer zo bekend, maar vanuit de gedachte om ons geloof te hernieuwen is een bewuste voorbereiding op Pasen het overwegen waard.

 

 

 

 

Geloofsvervolging toen en nu

 

Voor doopsgezinden is de Martelaarsspiegel van Tieleman van Bragt een bekend boek, al hebben vele het nog nooit gezien, laat staan ingekeken. Buiten de doopsgezinden hebben weinig mensen van het boek gehoord. Maar ook uit andere geloofsstromingen zijn er martelaarsspiegels bekend. Vanaf 24 februari a.s. worden in de vermaning (doopsgezinde kerk) aan de Wirdumer-dijk in Leeuwarden originele exemplaren uit de 16e en 17e eeuw tentoonge-steld, waarin in woord en beeld te zien en te lezen is hoe (onder meer) doops-gezinden werden vervolgd, gemarteld en terechtgesteld door middel van ver-branding, onthoofding, ophanging en verdrinking.

De overheid, de katholieke kerk en later ook de hervormde kerk vervolgden de doopsgezinden omdat dezen geen kinderdoop meer wilden, maar de volwassenendoop nâ een persoonlijke belijdenis, en omdat zij geweldloosheid en vrijheid van geloof predikten.

 

De martelaarsspiegels houden ons een spiegel voor. Vervolgingen om geloof zijn er altijd geweest, zolang er geloofsgeschiedenis wordt geschreven - dus ook nu nog! Daarom worden naast de oude boeken ook de verhalen van en over mensen van nu getoond, die eenzelfde hoge prijs betaalden voor hun geloof.

Wat zou jouw keuze zijn?

 

Wat:             Tentoonstelling Geloofsvervolging toen en nu

Waar:           Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden

Wanneer:    van 24 februari t/m 23 juni 2018, iedere zaterdag van 14.00 tot  16.00 uur

Voor wie:    iedereen is welkom

Entree:        Vrij; bijdrage wordt op prijs gesteld

 

 

 

 

 

 

 

Concert regionaal vrouwenkoor "Eigen-Wijs"

 

"Eigen-Wijs" o.l.v. Feike van Tuinen, verzorgt zondag 11 maart om 16.00 uur een concert in de Doopsgezinde Kerk in IJlst.

Het koor is ruim 3½ jaar geleden gestart met 10 vrouwen en heeft inmiddels 26 leden.

Op de maandagmorgen wordt met veel enthousiasme gerepeteerd in de Doopsgezinde Kerk in IJlst.

 

Het repertoire van het concert bestaat o.a. uit: Two Negro Spirituals: Go down Moses en Standin’ in the need of pray’r; Two traditionals: Down by the Salley Gardens en Early one morning . We laten ‘speciale’ lieten ‘ta treast mei in glimke’ horen waarvan de tekst en muziek geschreven zijn door de dirigent en nog veel meer verrassende liederen.

Marije Vijselaar, docent bij Cultuur Kwartier Sneek, zal als harpiste haar medewerking verlenen.  Vanaf 15.30 uur staat de koffie/thee met koek voor u klaar . De entree is € 5,00, inclusief de koffie met koek.

Wij ontmoeten u graag op 11 maart! Welkom!

 

 

 

 

De profeet

 

In 1923 verscheen de eerste druk van het boekje 'de Profeet' van de Libanese schrijver KahIil Gibran en in de loop der jaren zijn er vele drukken geweest. Volgens veel mensen hoort 'de Profeet' tot de pareltjes van de wereldliteratuur. Daar kan ik me heel goed in vinden, want het is heel bijzonder wat Gibran een profeet in dit boekje laat zeggen. Voor veel mensen - uit allerlei godsdienstige tradities en ook mensen die zich tot geen enkele religie rekenen - fungeert het boekje 'de Profeet' als een soort bijbel, omdat er veel in staat waarover nagedacht kan worden en wat als levensles kan dienen.

In 'de Profeet' worden we meegenomen door een profeet, Almoestafa, die afscheid neemt van mensen met wie hij een aantal jaren heeft samengewoond. In deze gesprekken komen onderwerpen aan de orde, zoals: liefde, eten en drinken, vreugde en verdriet, religie, vriendschap, goed en kwaad.

In één van de gesprekken vraagt een rijk man iets over 'geven' en de profeet antwoordt: 'U geeft slechts weinig als u geeft van uw bezit. U geeft pas echt als u geeft van uzelf.... Sommigen geven maar weinig van het vele dat ze bezitten, maar anderen hebben maar weinig en geven alles. Zij geloven in het leven en de milddadigheid ervan, en nooit is hun geldkist leeg. Sommigen geven met vreugde en in die vreugde ligt hun beloning....'

 
   
 
                                                 

 

terug