Bijzonderheden

 

 

In memoriam Jetze Koster

 

Mensen denken regelmatig na over de toekomst en wat ze allemaal zouden willen. Voor Jetze waren de laatste jaren echter omkijken naar wat geweest is. We weten dat het geheugen Jetze de laatste jaren steeds meer in de steek liet. Maar Jetze was en bleef Jetze: een liefhebber van de natuur, vriendelijk, goedlachs, altijd bereid om te helpen, een aimabel mens.

In de afscheidsplechtigheid, geleid door oudste Lieuwe Durksz, werd verwezen naar bijbelse liederen -'Wat de toekomst brengen moge' en 'Ik voel de winden Gods vandaag'- en een tekst uit het evangelie waarin Jezus zegt dat Hij Zijn vrienden uitgekozen heeft. Zo heeft Jetze het beleefd, tot op het laatst. Ook werd er gerefereerd aan Jetze's uitspraak 'De Heer is mijn herder, met Hem kom ik verder...'

Jetze werd geboren op 3 december 1932 in Blessum, waar hij liefde voor de natuur, Gods schepping, ontwikkelde. Jetze groeide op, ging naar de ULO en wilde graag onderwijzer worden. Omdat een studie aan de kweekschool te duur werd ging Jetze bij de OBAS aan het werk, als brand- en schadeadviseur. Jetze werkte nauwkeurig en dat werd gewaardeerd.

Uit het huwelijk met Liesbeth Kikstra werden vier kinderen geboren: Neeltje (1957), Aalze, Johannes (1961) en Peter (1968).

Jetze heeft zich in het verenigingsleven verdienstelijk gemaakt voor o.a. de vogelwacht, schoolbesturen, dorpsbelang en de PvdA in Menameradiel.

Naastenliefde en rechtvaardigheid waren belangrijke uitgangspunten in het leven van Jetze Koster. Naast werk en vrijwilligerswerk was Jetze ook dichter, onder het pseudoniem 'Lytsfeint' of 'Meinte fan Ringia'.

Omdat Jetze zich steeds minder thuis voelde in de Hervormde kerk van Blessum werd hij lid van de Minniste Gemeente in Leeuwarden en later in Drylts.

Jetze was jaren de partner van Jetske Walinga, met wie hij vele goede jaren heeft gehad, tot het minder met Jetze ging. Vanaf oktober 2012 woonde Jetze in Nieuw Mellens (in Leeuwarden), waar hij nog een aantal goede jaren heeft gewoond en waar hij tot op het laatst van Jet en de familie vaak bezoek kreeg.

Jetze overleed op woensdagavond 19 juli j.l. en de afscheidsplechtigheid was op 25 juli. Dat Jetze Koster rêste mei yn frede by de Ivige.

 

 

 

 

Vredeskuier Witmarsum 20 september

 

De vredesweek 2017 zal dit jaar plaatsvinden in de week van 17 tot en met 24 september. In Witmarsum doen we hier aan mee met een Vredeskuier. Vorig jaar gebeurde dit voor de eerste keer, het was een prachtige tocht met veel belangstelling.

Thema van de vredesweek dit jaar is 'De kracht van verbeelding'. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten  inspireren door moedige vredesactivisten in conflict-gebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van verbeelding' biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

 

 

Dit jaar start de Vredeskuier in Aylvastate. We beginnen uiterlijk 19.00 uur. Er zijn verschillende stopplaatsen waar wordt gezongen of verteld. Samen verbeelden we al de mogelijkheid van vrede. De route voert ons langs de school, de camping en de molen. Om ongeveer tien over acht sluiten we af in de Koepelkerk. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

 

 

Uit de 'Omina opera'

 

Beste lezer, ik schrijf u de waarheid in Christus en ik lieg niet. In 1524 ben ik in mijn geboortedorp Pingjum in de Rooms-katholieke kerk gaan werken. Ik had twee collega's waarvan één mijn pastoor was en de andere ongeveer dezelfde taak als ik had. Mijn collega's hadden de bijbel gedeeltelijk gelezen, maar ikzelf niet. Ik had nog nooit een bijbel in mijn handen gehad. Ik was huiverig om door het lezen van de bijbel op een dwaalspoor terecht te komen.

Een paar jaar geleden overviel mij de gedachte dat het brood en de wijn bij de mis het vlees en bloed van Christus was. Ik dacht eerst dat de duivel dit mij probeerde wijs te maken om mij van mijn geloof af te brengen. Meerdere kerken heb ik gebiecht en ik heb ook veel gebeden om van deze gedachte bevrijd te worden.

De meeste tijd met mijn collega's werd doorgebracht met spelen, drinken en andere niet echt zinvolle dingen. Als we over de bijbel spraken was ik er niet echt positief over. Soms spotte ik er zelfs mee tot ik me realiseerde dat ik er eigenlijk niets zinnigs over wist te zeggen.

Toen besloot ik in het nieuwe testament te gaan lezen en het te bestuderen. Al snel kwam ik tot de ontdekking dat we bedrogen waren en realiseerde ik me dat ik me geen zorgen hoefde te maken over mijn gedachten over het brood (en de wijn) tijdens de mis.

De gedachten van Luther - die leerde dat wat mensen bedacht hebben niet onze dood tot gevolg hebben - kwamen mij hierbij goed van pas.

Ik las regelmatig in de bijbel en merkte dat ik er steeds meer van snapte wat ik als goddelijke verlichting heb ervaren. Ik werd zelfs een evangelisch prediker genoemd, wat ik niet terecht vond. Mensen kwamen naar mij luisteren omdat ze vonden dat ik Gods woord preekte en een waardig mens was.......

Op een dag hoorde ik dat een gelovige doper, Sicke Snyder in Leeuwarden onthoofd was omdat hij zich opnieuw had laten dopen. Ik verwonderde me over de gedachte van opnieuw laten dopen en heb de bijbel geraadpleegd over de doop. Ik kwam tot de ontdekking dat er niet gesproken werd over het dopen van kinderen en heb hierover met mijn pastoor en een aantal anderen gesproken. Zij moesten toegeven dat er in de bijbel geen sprake was van kinderdoop.

 

 

Menno Simons

(hertaling augustus 2017)

 

 

 

   

terug