Bijzonderheden

 

Vrede

 

Voel je de trilling diep van binnen,

voel je de verwachting van de dag.

In de stilte van de wereld

wordt de vrede weer verwacht.

 

Geen oorlog meer maar grootse liefde,

geen ruzie meer maar vooral begrip.

Onenigheid en disbalans

worden door vrede aangetipt.

 

We wachten niet meer op de ander,

de stappen worden door onszelf gemaakt.

We reiken elkaar nu de hand,

zodat onze harten worden aangeraakt.

 

Licht van buiten schijnt naar binnen,

geeft ons vertrouwen, hoop en kracht.

In de stilte van de wereld

wordt de vrede weer verwacht.

  

 

 
 
 

 

 

 

 

Koningen en kinderen krijgen nieuwe kansen

                  Eerst de allerkleinsten, vooraan – met

                  Rechtvaardigheid vanuit de kribbe

                  Schoorvoetend op wegen van herstel

                  Tel de sterren! ontelbaar wonderlijk,

      want:

      kinderen en koningen krijgen nieuwe kansen

 

Het bestuur van de

Friese Doopsgezinde Sociëteit

wenst u

een hoopvolle Adventstijd

een gezegende Kerst

en

een gelukkig 2020

 

 

 
 

Kryst ’44.  Oarloch              75 jier lyn.                    Drylts desimber 2019

 

It wie in spannende tiid…oarloch; Dútslân wie oan it ferliezen, It Suden fan ús

lân wie al befrijd.  Yn Drylts faker razzia’s; jacht op fersetsstriders.

 

Jouns acht oere, de strjitte net mear op. Gjin elektrysk mear. Alles tsjuster;

gjin brânstof mear; kâld sitte; alles op ‘e bon.

 

Sels wie ik doe yn des. ’44  tsien jier ,fiifde klasse Iepenbiere Legere skoalle.

Sneins “Zondagsschool” fan 11.30 oant 12.30 yn ús Menniste Tsjerke.

Omdat yn de tsjerke de kachel net mear stookt wurde koe, is doe besletten

it Krystfeest yn de pastorie by ds. van Slooten te hâlden. We sieten mei sa’n

25 bern op sneinsskoalle.

Mar wat fijn foar ús as bern: krekt foar de Kryst foel der snie! en begoun it te

friezen; wy as bern wienen gek fan riden!

 

De Ruterpolder stie ûnder wetter. Buorman Sybesma komt der yn:

“ Der wurdt al riden op ‘e Ruterpolder!”

Dan gebeurt der wat by ús; Heit nei boppen; wy, ús Jan, Ane en ik mei.

Redens útpakke/passe, skuon of klompsokjes oan en nei achteren.Wy wennen

by ús tsjerke fuort by de Ruterpolder. Ride dus!  Wat in nocht en wille. Wy wienen sljocht op reedriden.

Mar middeis om 3 oere wól nei it Krystfeest en wat die bliken…op ien nei

wienen wy der allegearre, sa’n 25 bern!

It wie wol in hiel bysûnder Krystfeest. Der wie mar in lytse beam, mar ien inkeld kearske, mar der wie in beam, mei ‘ús Dominee’, mei juffrouw Jacobs, mei

Fetsje Groenveld, mei bakker A. Schilstra achter it oargel.

Inkele nammen fan bern: myn broer Ane, suster Geartsje; Hanne, Geartsje en

Betsje Hoomans; Jetske Walinga; Willem ten Kate; Hielke en Tinus de Jong.

Allegearre echte reedriders…..mar se wienen op it Krystfeest!

 

En wy al dy bekende krystferskes sjonge; Stille nacht , Vrede op aarde.

en ds. van Slooten fertelde in moai Krystferhaal, en fertelle koe se!

Dan roun se sa hin en wer foar ús lans.

Dat byld bliuwt my bij.

Dy bysûndere Kryst fan 1944….. sjoen en belibbe troch berne-eagen. 

  

 

                                                                                             R.S.

                                                                              

                                                                                Goede Krystdagen

                                                     en betink dat "Frede" toch wat

                                                     hiel bysûnders is.

 

                                                                                                                                            R.S.

 

 

 

Het is zover!

 

Menno's bôle is na eeuwenlange omzwervingen weer thuis.

 

De tentoonstelling Menno Simons Groen in 2018 in Witmarsum leidde tot contact met de Amerikaanse mennist Lorrin Dale Friesen. Hij beschikte over graan dat zijn voorouders al eeuwenlang mee gesmokkeld hadden op hun vlucht over de wereld.

In 2016 liet hij daar voor het eerst brood van bakken, zeer smakelijk en voedzaam. Dale Friesen stuurde vijf grote zakken Turkey Red Wheat naar Menno de Vries in Witmarsum. Menno zaaide in 2018 het oergraan over zijn akker, dezelfde grond die Menno Simons 500 jaar geleden bebouwde.

 

Sinds november 2019 bakt molenaar en bakker Christa Bruggenkamp van korenmolen 'De Onderneming' van dit graan overheerlijk Mennobrood.

Op zaterdag 16 november 2019 werd tijdens een feestelijke presentatie in en om de molen het eerste brood aangeboden en kon er worden geproefd.

 

Wij waren erbij aanwezig en hebben natuurlijk de Menno bôle mee naar huis genomen. Op de terugweg naar Stavoren merkte mijn echtgenoot op dat de Mennisten (Doopsgezinden) beter met hun graan zijn omgegaan dan het Vrouwtje van Stavoren. Zij gooide het in zee, toen het haar werd aangeboden als het kostbaarste der aarde, en raakte aan de bedelstaf.

Het graan van Menno Simons is na vele omzwervingen terug in Witmarsum en door de samenwerking tussen Menno de Vries en Christa van Bruggenkamp kunnen wij nu genieten van Menno's bôle.

 

Petra Gelders

 
 

 

 

Recept Sneeuwballen

 

Iets minder traditioneel dan het bakken van oliebollen en appelbeignets op ou-dejaarsdag was het bakken van sneeuwballen. Sneeuwballen worden gemaakt van een zogenaamd 'kookdeeg' waar ook soezen van worden gebakken.

 

Ingrediënten 4 personen

120 gram bloem, 2 dl water, 1/2 theelepel zout, 75 gram boter, 4 eieren, eventueel slagroom, poedersuiker.

 

Bereidingswijze

1. Zeef de bloem

 

2. Breng het water met het zout en de boter aan de kook. Temper de warmte-

    bron.

 

3. Doe alle bloem er tegelijk bij en roer snel tot het deeg als een bal aan de le-

    pel blijft hangen.

 

4. Laat het 2 minuten bekoelen en roer er dan een voor een de eieren door.  

    Roer met een garde tot hrt beslag glanzend is.

 

5. De frituurolie waarin de sneeuwballen gebakken zullen worden, hoeft niet

    zo'n hoge temperatuur te hebben zoals bij oliebollen.

 

6. Neem 2 lepels, doop deze in de hete olie, neem met de ene lepel een hap 

    beslag, laat de andere lepel de hap overnemen, neem de hap weer terug op

    de eerste lepel totdat de hap een redelijk glad balletje is.

 

7. Laat dit balletje vlak boven de olie van de lepel glijden.

 

8. Houd er rekening mee dat sneeuwballen tijdens het bakken ongeveer twee

    keer zo groot worden, doe er dus niet te veel in de pan. Het bakken van een

    baksel duurt ongeveer 8 minuten. Laat ze uitlekken op grauw papier. Be-

    strooi ze dik met poedersuiker.

 

 

 
 

 

terug