Bijzonderheden

 

 
 

Nobelprijs voor de vrede 2017

 

De Nobelprijs voor de vrede is dit jaar toegekend aan ICAN, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Deze organisatie strijdt al jaren voor het uitbannen van kernwapens en wordt mede ondersteund door de Nederlandse vredesorganisatie PAX en de Wereldraad van Kerken. Onlangs nam de Verenigde Naties een verdrag aan waarin kernwapens worden verboden. Een aantal landen heeft dit verdrag al ondertekend.

 

Ring Bolsward

 

De voorgangers in de Ring Bolsward organiseren in november twee avonden voor alle gemeenten van onze Ring.

 

Inspiratie avond Advent en Kerst

 

In de vermaning in Bolsward, Skilwyk 29 15 november, 19.30 21.15 uur

Tijdens deze avond zijn er vier workshops, sommige creatief met handen andere meer creatief met hoofd. Ook is er materiaal liederen, gebeden, verhalen - beschikbaar, dat gebruikt kan worden in de vieringen en in uw gemeenteblad in die periode.

 

Programma

19.30    opening door Cor Nijkamp

19.45    koffie

20.00    start workshops, twee keer half uur

            Liturgische bloemschikken: voorbeelden, welke planten, takken, bloemen, wat

             is de betekenis, onder leiding van Thea Tholen

            Adventsdobbelstenen maken met tekst of afbeeldingen, onder leiding van

             Michiel Galama

            In gesprek rond een bijbeltekst (Jesaja 2,2-5 en Lucas 21,25-33), onder leiding

             van Flora Visser

            Gebeden, waarvoor bidden we in de adventstijd, hoe kunnen we daar woorden

             aan geven, onder leiding van Wiske Beuker

21.00    Afsluiting door Jelle Waringa

Thema avond Waarheid

In de vermaning in Joure,                                                         

29 november 19.30 21.15 uur

 

Wat is waarheid, dat is een belangrijke vraag. Maar wat is waarheid dan of wat is waar? Rondom die vragen gaan we in gesprek

 

   

terug