Van de Dominee

Waar heb ik dat eerder gehoord?

 

'De laatsten zullen de eersten zijn' is een uitdrukking, die in Marcus 10: 31 terug te vinden is. Met deze uitdrukking wordt verwezen naar mensen die voor willen dringen (bijvoorbeeld bij een kassa) en dat soms blijkt dat ze niet voor- maar achter aan mogen sluiten.

Een andere betekenis is dat mensen er soms van uitgaan dat ze ergens recht op hebben, maar uiteindelijk bedrogen uitkomen.

 

 

De uitdrukking 'Iemand de mond snoeren' is terug te vinden in 1 Petrus 2:15: 'God wil dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.....

Iemand de mond snoeren betekent voorkomen dat iemand iets zegt.

Met 'een Babylonische spraakverwarring' wordt bedoeld dat iedereen door elkaar praat en niemand elkaar verstaat. Deze uitdrukking is te vinden in Genesis 11, waar het verteld wordt over de toren van Babel.

'Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht God, de Heer en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.

De Heer verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.'

 

 

 

Liefde

 

Liefde, dat wat me drijft, me laat leven en overleven.

Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten.

Liefde, de bron waar iedere mens uit moet kunnen putten.

Liefde, het begin van elke bloei.

Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt.

Liefde, de omhelzing voor een onbekende ziel.

Liefde kan niet leiden tot haat, want vreugde leidt nooit tot pijn. Liefde kent alleen genade en vergeving.

Liefde oordeelt niet, liefde is onschuldig.

Liefde kun je uitdrukken en voelen.

Liefde is niets dan delen en aanvaarden.

Liefde kan intiem zijn en toch overal.

Als jij Liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst.

Het hart van ieder mens is groot genoeg om heel de mensheid te omvatten. We hoeven het alleen open te stellen, zonder vrees.

Onze jongeren moeten vanaf hun vroegste jeugd opgroeien in liefde. Zonder liefde kan een kind niet openbloeien.

Als een kind niet openbloeit, kan het later geen liefde geven.

Een leven zonder liefde is een wereld zonder zon.

Ik heb liefde nodig als de lucht die ik adem.

Als het water dat ik drink....

Mohamed El Bachiri
  Mohamed is een Marokkaanse Belg, die op 22 maart 2016 zijn vrouw Loubna Lafquiri verloor, bij de aanslagen in Brussel.Het gedicht 'Liefde' komt uit het boekje 'Een jihad van liefde' dat opge-tekend werd door David van Reybrouck. In dit boekje vertelt Mohamed over zijn jeugd, de liefde voor zijn vrouw Loubna en zijn leven na de aanslagen. Het boekje is een eerbetoon aan zijn vrouw en een bood-schap van liefde en medemenselijkheid.  
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

terug