Agenda

 

15 januari 20.00 uur Kerkenraadsvergadeing
     
19 januari   WFD in Holwerd
     
19 - 26 januari   Week van gebed voor de eenheid van de kerken

 

 

 

31 januari   Gedenkdag overlijden Menno Simons
    ( overleden op 31 januari 1561)
     
19 februari 19.30 uur Kerkenraadsvergadeing
     
  8 maart 15.00 uur Concert "Wiltsje van Paesens" in de vermaning van Stavoren
     
            
     
      
        Om over na te denken
     
 

         

     
     
     
     

 

 

 

terug