Agenda    
  8 september Kerkenraadsvergadering  

 

 

 
12 september Startzondag, Galamagracht 100  

 

 

 
12 oktober Kerkenraadvergadering  

 

Wijsheid voor de maanden september en oktober

"Wat ik geleerd hebvan het leven kan ik in drie woorden

samenvatten: Het Gaat Verder" 

 

 

terug