Agenda

 

  1 november 19.30 uur

Kerkenraadsvergadering

     
  8 oktober 20.00 uur 20-plus in de Vermaning van Sneek
     
10 november   Dag van de Mantelzorg
     
11 november 09.30 uur Najaarsvergadering FDS in Leeuwarden
               
15 november 19.30 uur Inspiratieavond ter voorbereiding op advent en kerst in de
    Vermaning van Bolsward
     
19 november 15.00 uur Menno Simons-lezing in de Vermaning van Heerenveen
     
20 november   Internationale dag van de Rechten van het kind
     
29 november 19.30 uur Thema-avond in Joure over de vraag "Wat is de Waarheid".
     
     

 

Om over na te denken

 

"De Aarde biedt voldoende om ieders behoefte te

bevredigen maar niet ieders hebzucht"

 

    Mahatma Gandhi

 

 

 

 

 

terug