De Bron

 

 

 

MAANDBLAD    VAN    DE    DOOPSGEZINDE    GEMEENTE    IJLST

 

Preekschema's

Gemeente nieuws

Van de dominee

Jarigen

Bijzonderheden

Agenda

 

     
     
Redactie:    
Tine Rypma - Walinga Galamagracht 105 tel.: 06 22640767
Geertje Walinga Ylostinslaan 31 tel.: 0515 532081
     
     
Eindafwerking:    
Ale de Jong Sikko Sjaerdemalaan 36 tel.: 0515 532083
     
Banknummers:    
Gemeente: ABN AMRO nummer NL82ABNA0482117311
Onderhoudsfonds:      ABN AMRO nummer NL16ABNA0450937461

Jaarlijkse bijdrage:

Rabobanknummer NL21RABO0326158103
     
     
     

terug