De Bron

 

 

MAANDBLAD    VAN    DE    DOOPSGEZINDE    GEMEENTE    IJLST

 

Preekschema's

Gemeente nieuws

Van de dominee

Jarigen

Bijzonderheden

Agenda

 

 

 

 

     
Redactie:    
Tine Rypma - Walinga Galamagracht 105 tel.: 06 22640767
Geertje Walinga Ylostinslaan 31 tel.: 0515 532081
     
Eindafwerking:    
Ale de Jong Sikko Sjaerdemalaan 36 tel.: 0515 532083
     
Predikant    
C. A.  Nijkamp Sudergoweg 34 tel.: 0515 532770
  8651 CN IJlst mob. :0648528519
Kerkenraad    
Voorzitter Eegracht 69 tel. : 0653629629
Br. W. Wiersma    
     
Secretariaat    
A. de Jong - Mulder Sikko Sjaerdemalaan 36 tel.: 0515 532083
of 8651 BB IJlst  
In de bus aan de kerk Eegracht 28  
  8651 EE IJlst  
     
Banknummers:    
Gemeente: ABN AMRO nummer NL82ABNA0482117311
Onderhoudsfonds:      ABN AMRO nummer NL16ABNA0450937461

Jaarlijkse bijdrage:

Rabobanknummer NL21RABO0326158103

terug