De jarigen

 

   
  9 mei Wiebe Walinga
23 mei Hinke Schilstra
22 mei Evelien Wiersma
26 mei Tettje Roorda
26 mei Raymond Rypma
  6 juni Tine Rypma
17 juni Cor Nijkamp
19 juni Fook Dijkstra - de Vries
19 juni Feikje IJsselstein
25 juni Baukje de Jong

 

   
   
   
   

 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Ook de gelukwensen

voor de jarige belangstellenden

 

 

 

 

terug