De jarigen

 

   
  6 juni Tine Rypma - Walinga
   
17 juni Cor Nijkamp
   
19 juni Fook Dijkstra
   
19 juni Feikje IJsselstein
   
25 juni Boukje de Jong

 

   
   
   
   

 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Ook de gelukwensen

voor de jarige belangstellenden

 

 

 

 

terug