De jarigen

 

   

  8 juli

Tine Post - Post
   
  9 juli Doetie Schilstra
   
 31 juli Pietie Visser
   
   7 augusatus Afke Wiersma
   
   
   
   
   
   

 

   
   
   
   

 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Ook de gelukwensen

voor de jarige belangstellenden

 

 

 

 

terug