De jarigen

 

   

  3 mei

Gerrit Lageveen
   
  9 mei Wiebe Walinga
   
22 mei Evelien Wiersma
   
23 mei Hinke Schilstra
   
26 mei Raymond Rypma
   
26 mei Tettje Roorda - Feenstra
   
26 mei Wiep Bergstra - Meintema

 

   
   
   
   

 

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Ook de gelukwensen

voor de jarige belangstellenden

 

 

 

 

terug