Predikant en Kerkenraad

 

 

 

namen

adres

Plaats

telefoon

Predikant

C.A. Nijkamp

Sudergoweg 34

8651 CN IJlst

0515 532770

       

06 - 48528519

         

Voorzitter

W. Wiersma

Eegracht 69

8651 EH IJlst

0515 531722

Secretaris /v.v.

A. de Jong - Mulder

Sikko Sjaerdemalaan 36

8651 BB IJlst

0515 532083

         
Leden

T. Rijpma - Walinga

Galamagracht 105

8651 EE IJlst

06 22640767

     

 

 
         

 

 

 

terug