Predikant en Kerkenraad

 

 

 

namen

adres

Plaats

telefoon

Predikant

C.A. Nijkamp

Sudergoweg 34

8651 CN  IJlst

0515 532770

       

06 - 48528519

         

Voorzitter

W. Wiersma

Eegracht 69

8651 EH IJlst

0515 531722

Secretaris / v.v.

A. de Jong - Mulder

Sikko Sjaerdemalaan 36

8651 BB  IJlst

0515 532083

         

Leden

T. Poortinga - Everink

Boegspriet 86

8605 DL  Sneek

06 23786741

 

T. Rijpma - Walinga

Galamagracht 105

8651 EE  IJlst

0515 532447

     

 

 
         

 

 

 

terug