Foto's

 

 

 

 

 

Bloemstuk(ken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering 2017

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    Wybe heet de aanwezigen welkom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor geeft uitleg

 

over het bloemstuk

 

 

 

 

 

 

 

  Pietie leest uit het Lucas-evangelie   Jantsje leest een kerstgedicht

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Koffie

met

kerstkrans

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nynke en Geartsje leiden de kerstquiz   Ruben is de winnaar en mag met de dominee op de foto

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na afloop is er voor iedereen een "prijsje"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bij binnenkomst. kransen gemaakt door

Alida de Jong

 

 

 

 

 

 

 

versie

- - -

ring

 

 

 

 

 

  Voorzitter Wybe heet iedereen welkom   Tiny gaat voor in gebed

 

 

 

 

 

 

  Alida in wisselzang met gemeente   Cor en Pietie doen samen de overdenking

 

 

 

 

 

 

 

    Plezier tijdens "Open ruimte"  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tine doet het (slot) gebed  

 

 

 

 

 

 

  Soep en brood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het koor "Eigen-Wijs" verleende haar medewerking aan de dienst van 8 oktober  

 

 

 

 

 

Startzondag 10-09-2017

 

 

 

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom    

 

 

 

 

 

 

 

    Begeleid door onze organist Albert Jan de Boer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop koffie

 

met gebak

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentedag FDS op Terschelling 21 mei 2017

 

 

 

 

    Aankomst op Terschelling  

 

 

 

 

 

 

  Cor preekt in de Westerkerk

 

Pietie geeft uitleg over de verdere gang van zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen een labyrinth maken

 

op de Noordsvaarder

 

 

 

 

 

 

 

Pietie en Alida lopen met andere

 

zusters en broeders het labyrinth

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het nuttigen van de lunch bij het Wakend Oog  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de huifkartocht

 

Rinke en Gerrit genieten van het uitzicht

 

 

 

 

Foto-impressie

Paaszondag 16-04-2017

 

 

 

   

Paas-

ontbijt

 

 

 

 

 

 

 

    voorz. Wybe Wiersma spreekt zr. Ten Kate - Walinga (tante Jeltje) toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    en overhandigt haar een vaas met inscriptie als dank voor het vele, vele werk wat ze voor de gemeente heeft gedaan  

 

 

 

Jubilea

 

 

 

 

   

Zr. Jeltje ten Kate - Walinga en zr. Tettje Roorda - Feenstra 70 jaar lid van onze gemeente !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

"Vrouwenkoor IJlst"

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Grote schoonmaak 01-10-2016

 

 

 

  Jantje doet de kast.   Alida verwijdert de spinnenwebben.

 

 

     

 

  Ykje Cor en Tine druk bezig in de kerkzaal.  

 Wiebe doet de buitenboel

 

     

Pietie lapt de ramen.

     

Timmerman Raymond.

 

 

 

   

 

Even een bakje

   

Even een bakje

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleding inpakken op Mennopleats

 

 

 

 

Terwijl Alida en Raymond de restjes wegwerken,

 

zitten Mattie, Tine, Geartsje en Itty aan de thee

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

terug