Foto's

 

 

     

   

Pinksterstuk

 

 

 

 

    Gemaakt door Pietie Visser    

 

 

Bloemstuk(ken)

 

 

 

 

 

Startzondag

 

Zondag 1 september vierden we onze startzondag, met leden, vrienden en een aantal gasten. Traditiegetrouw werd deze dienst gehouden in de ‘skuorre’ bij beppe Jantje Walinga.

Vanaf het begin zat de sfeer er goed in. We zongen mooie liederen en werden in de overdenking bepaald bij samen-zijn als Doopsgezinde gemeente. Om te geloven en te leven kunnen we niet zonder elkaar en zeker niet zonder God.

Na de dienst was er koffie met voor iedereen wat lekkers!

Hieronder een paar foto’s van deze mooie dienst.

 

               

 

               

 

 

Impressie van de restauratie

van de Vermaning

 

 

 
         

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

 

 

Feestelijke dienst op 10 maart 2019 n.a.v. de renovatie van onze Vermaning.

     
      De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  

 

 

 

 

 

 

Powerpoint-

 

presentatie

 

 

 

 

 

 

  Steigers in de kerk.   Ds. Cor Nijkamp spreekt de aanwezigen toe.

 

 

 

 

 

 

  Koor EigenWijs verleent haar medewerking.   Na de dienst "kofje mei oranjekoeke".

 

 

 

 

 

 

Startzondag 02-09-2018

 

 

 

 

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom    

 

 

 

 

 

 

Begeleid door onze

   

organist Albert Jan de Boer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop koffie met gebak

 

 

 

 

 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 

 

 

 

 

 

 

    Adventsviering 16-12-2018  

 

 

 

 

 

 

 

    Stuk  voor derde Advent, gemaakt door Pietie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor preekt

 

Alida zingt

 

 

 

 

 

 

 

  Wijbe leest  Lucas 1: 26-35   Pietie draagt gedicht voor

 

 

 

 

 

 

 

    Koffie / thee  

 

 

 

 

 

 

 

    met wat lekkers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    en ....... "Poeiermolke"  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tine spreekt het slotgebed uit  

 

 

 

 

Eerste Kerstdag 2018

 

 

 

 

         

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Gemeentedag FDS op Terschelling 21 mei 2017

 

 

 

 

    Aankomst op Terschelling  

 

 

 

 

 

 

  Cor preekt in de Westerkerk

 

Pietie geeft uitleg over de verdere gang van zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen een labyrinth maken

 

op de Noordsvaarder

 

 

 

 

 

 

 

Pietie en Alida lopen met andere

 

zusters en broeders het labyrinth

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het nuttigen van de lunch bij het Wakend Oog  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de huifkartocht

 

Rinke en Gerrit genieten van het uitzicht

 

 

 

 

 
         
         

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleding inpakken op Mennopleats

 

 

 

 

Terwijl Alida en Raymond de restjes wegwerken,

 

zitten Mattie, Tine, Geartsje en Itty aan de thee

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

terug