Foto's

 

 

Impressie van de Kerstdienst 25-12-2019
     

Cor steekt  de vierde kaars aan

 

 

     

Koffie met kerstkrans.

 

     

Jeugdclub 18+ leiden het ganzenbord-spel.

 

       

 

 

Kerstcadeautje voor alle aanwezigen

 

 

 

   

Adventsdienst 15-12-2019

 

 

 

 

   

Bloemstuk gemaakt door Pietie Visser

   

 

 

     

 

Welkom

 

 

 

 

 

     

 

Pietie draagt voor; Cor steekt de kaarsen aan

 

Alida zingt

 

 

 

     

Koffie met kerstkrans(jes)

 

       

 

 

Advents-attenties.

 

 

 

Bloemstuk

Eeuwigheidszondag 24 november 2019

 

 

     

   

Pinksterstuk

 

 

 

 

 

         

 

Startzondag

 

Zondag 1 september vierden we onze startzondag, met leden, vrienden en een aantal gasten. Traditiegetrouw werd deze dienst gehouden in de ‘skuorre’ bij beppe Jantje Walinga.

Vanaf het begin zat de sfeer er goed in. We zongen mooie liederen en werden in de overdenking bepaald bij samen-zijn als Doopsgezinde gemeente. Om te geloven en te leven kunnen we niet zonder elkaar en zeker niet zonder God.

Na de dienst was er koffie met voor iedereen wat lekkers!

Hieronder een paar foto’s van deze mooie dienst.

 

               

 

               

 

 

Impressie van de restauratie

van de Vermaning

 

 

 
         

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

 

 

Feestelijke dienst op 10 maart 2019 n.a.v. de renovatie van onze Vermaning.

     
      De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  

 

 

 

 

 

 

Powerpoint-

 

presentatie

 

 

 

 

 

 

  Steigers in de kerk.   Ds. Cor Nijkamp spreekt de aanwezigen toe.

 

 

 

 

 

 

  Koor EigenWijs verleent haar medewerking.   Na de dienst "kofje mei oranjekoeke".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Gemeentedag FDS op Terschelling 21 mei 2017

 

 

 

 

    Aankomst op Terschelling  

 

 

 

 

 

 

  Cor preekt in de Westerkerk

 

Pietie geeft uitleg over de verdere gang van zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen een labyrinth maken

 

op de Noordsvaarder

 

 

 

 

 

 

 

Pietie en Alida lopen met andere

 

zusters en broeders het labyrinth

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het nuttigen van de lunch bij het Wakend Oog  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de huifkartocht

 

Rinke en Gerrit genieten van het uitzicht

 

 

 

 

 
         
         

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleding inpakken op Mennopleats

 

 

 

 

Terwijl Alida en Raymond de restjes wegwerken,

 

zitten Mattie, Tine, Geartsje en Itty aan de thee

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

terug