Foto's

 

 

 

 

 

Bloemstuk(ken)

 

 

 

 

 

 

Impressie van de restauratie

van de Vermaning

 

 

 
         

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

     

 

       

 

 

 

 

Startzondag 02-09-2018

 

 

 

 

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom    

 

 

 

 

 

 

Begeleid door onze

   

organist Albert Jan de Boer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop koffie met gebak

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstviering 2017

 

 

       

 

 

 

 

 

 

    Wybe heet de aanwezigen welkom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor geeft uitleg

 

over het bloemstuk

 

 

 

 

 

 

 

  Pietie leest uit het Lucas-evangelie   Jantsje leest een kerstgedicht

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Koffie

met

kerstkrans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nynke en Geartsje leiden de kerstquiz    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Na afloop is er voor iedereen een "prijsje"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het koor "Eigen-Wijs" verleende haar medewerking aan de dienst van 8 oktober  

 

 

 

 

 

 

Gemeentedag FDS op Terschelling 21 mei 2017

 

 

 

 

    Aankomst op Terschelling  

 

 

 

 

 

 

  Cor preekt in de Westerkerk

 

Pietie geeft uitleg over de verdere gang van zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen een labyrinth maken

 

op de Noordsvaarder

 

 

 

 

 

 

 

Pietie en Alida lopen met andere

 

zusters en broeders het labyrinth

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het nuttigen van de lunch bij het Wakend Oog  

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de huifkartocht

 

Rinke en Gerrit genieten van het uitzicht

 

 

 

 

 
         
         

 

 

 

 

 

 

    voorz. Wybe Wiersma spreekt zr. Ten Kate - Walinga (tante Jeltje) toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    en overhandigt haar een vaas met inscriptie als dank voor het vele, vele werk wat ze voor de gemeente heeft gedaan  

 

 

 

Jubilea

 

 

 

 

   

Zr. Jeltje ten Kate - Walinga en zr. Tettje Roorda - Feenstra 70 jaar lid van onze gemeente !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

       

 

 

 

 

 

Kleding inpakken op Mennopleats

 

 

 

 

Terwijl Alida en Raymond de restjes wegwerken,

 

zitten Mattie, Tine, Geartsje en Itty aan de thee

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

terug