Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

Na maanden waarin er allerlei werkzaamheden aan ons kerkgebouw verricht zijn konden we zondag 25 november weer kerken' in onze eigen vermaning. Wat is alles mooi geworden! Begin volgend jaar willen we in een speciale bijeenkomst aandacht schenken aan het groot onderhoud aan onze vermaning.

Bij deze wil de kerkenraad iedereen bedanken die de afgelopen weken meegewerkt heeft aan de laatste 'loodjes'!

 

Br. Wijbe Wiersma moest een kleine operatie ondergaan in zijn been. Na een verblijf van een nacht in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. Wij mochten hem op eeuwigheidszondag weer in de kerk begroeten.

 

Zr. Bergstra woont sinds eind september in Bloemkamp in Bolsward. Eind vorige week is ze gevallen, waarbij ze haar heup heeft gebroken. Intussen bereikte ons het droevige bericht dat zr. Bergstra op 101-jarige leeftijd is overleden. We wensen de familie sterkte toe.

 

Zr. Ada Sandstra moest een operatie ondergaan en revalideert thuis. De komende weken moet duidelijk worden wat het effect van de operatie geweest is. Wij wensen Ada een voorspoedig herstel toe!

 

Van de Doopsgezinde gemeente Warns kregen we een uitnodiging om de 2e advent samen met hen, op zondag 9 december te vieren. De dienst in Warns begint om 09.30 uur en er is medewerking van het koor 'Crescendo'.

Mocht u mee willen naar Warns dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

 

Al heel wat jaren is er een gespreksgroep lJlst / Sneek met de naam '20-plus'. Steeds vaker werd geopperd dat er eigenlijk een andere naam moet komen omdat de deelnemers haast allemaal hun 50e verjaardag al (lang) gepasseerd zijn. De nieuwe naam voor deze groep die maandelijks, wisselend in IJlst en Sneek bij elkaar komt, heet voortaan 'Gespreksgroep Doperse Geluiden'.

 

Onze adventsdienst is op zondag 16 december om 16.30 uur.

Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Een telefoontje naar iemand van de kerkenraad en het wordt geregeld!

 

Dit geldt eveneens voor de dienst op oudejaarsdag, die ook om 16.30 uur gehouden wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

terug