Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

 Uit de gemeente

Op het moment dat u dit leest zijn we al een paar dagen in de 40-dagentijd, die dit jaar van 26 februari tot 11 april is. Deze periode wordt ook wel vastentijd genoemd, met dien verstande dat op zondagen niet gevast hoeft te worden. We komen voor deze 7 weken uit op 40 dagen, waarop mensen afwijken van vanzelfsprekendheden en hun normale eet- of consumptiepatroon.

Het getal 40 komt in de bijbel voor als een symbolisch lange periode, die we tegenkomen in verhalen over o.a. Noach, Mozes en Elia. In het evangelie kennen we het verhaal over Jezus, die 40 dagen vastte in de woestijn.

Vasten is in verschillende godsdienstige tradities een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om je wilskracht en spirituele uithoudingsvermogen te testen en te vergroten.

De 40-dagentijd of de vastentijd begint op 'aswoensdag' en duurt tot (stille) zaterdag, de dag voorafgaand aan Pasen.

Op 'aswoensdag' gaan (vooral katholieke mensen) 's avonds naar de kerk, om een 'askruisje' op hun voorhoofd te krijgen.

De laatste week van de vastentijd wordt ook wel 'goede week' genoemd. In deze week wordt op "Witte donderdag' in veel kerken avondmaal gevierd. Op 'Goede vrijdag' is aandacht voor de kruisiging van Jezus en 'Stille zaterdag' is de dag om aandacht te schenken aan de dood van Jezus. De zondag is het Paasfeest, waarop stilgestaan wordt bij Jezus' opwekking uit de dood.

 

 

 
 
 

 

terug