Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

 

De donkere decembermaand is alweer een paar dagen 'oud' als u dit leest.

Als gemeente hopen we dat deze maand niet alleen donker is door stil te staan bij Jezus, het Licht van deze wereld. Op 15 december hebben we 's middags om 16.30 uur onze adventsdienst en op 25 december vieren we kerstfeest.

Daarnaast is er in Nij Ylostins op 17 december een advent- en kerstviering.

Op zondag 21 december wordt er door IJlst een kerstwandeling gehouden, waar ook een bezoek aan onze vermaning bij hoort.

 

 

Voor kinderen, gezinnen, alleengaanden, pakes en beppe's, jong en oud. De kindervie-ring heeft een prachtige Kerstwandeling voor-bereid. Er wordt vanuit de Mauritiuskerk in groepen door IJlst gewandeld, op zoek naar het Licht. Volg de bordjes 'Bethlehem' en de aanwijzingen van herders en wijzen en ande-ren. Zo kan er door het Kerstverhaal gewan-deld worden om tenslotte bij het Licht uit te komen, en weer op te warmen met chocolademelk en kerstbrood.

De wandeling duurt ongeveer een uur. In groepen wordt er gestart in de Mauritiuskerk, waar onder begeleiding van een groep blazers van Concordia kerstliederen gezongen kunnen worden. Er is ook nog een kort, spannend kerstverhaal. Iedereen is van harte welkom op zaterdagavond 21 december om 19.00 uur in de Mauritiuskerk.

 

Onze oudejaarsdienst op 31 december - die we traditioneel afsluiten met het eten van een oliebol - komt dit jaar te vervallen.

De eerste kerkdienst in 2020 is op 12 januari. Na deze dienst is er een vertoeving, waarin naast een aantal mededelingen nagedacht wordt over de toekomst van onze gemeente.

 

 

 
 
 

 

terug