Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

De bladeren aan de bomen kleuren rood en bruin, het waait af en toe flink en 's avonds is het eerder donker. Nog een paar dagen en dan gaat de wintertijd 'in'. In een lied wordt gesproken van seizoenen - zomer en wintertijd, najaar en voorjaar en in het refrein wordt Gods trouw bezongen. Dąt kon dit jaar gelukkig weer toen we in maart weer heel voorzichtig met onze kerkdiensten begonnen en elkaar konden ontmoeten. In september hadden we onze startdienst en in oktober vierden we het avondmaal. We kunnen terugkijken op goede bijeen-komsten en we zijn blij dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar houden we onze 'herdenkings-dienst' en dan gaan we de adventperiode weer 'in' en richten we ons op kerst. Wat gaat de tijd toch snel. In deze editie van 'de Bron' wordt o.a. aandacht geschoken aan 'tijd'.We wensen elkaar de komende maanden een goede 'tijd' toe, in onze gezinnen, in onze familie- en vriendenkring en in onze gemeente.

 

 

 

 

 

          

 
 
 
 

 

terug