Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

 

Br. Gerrit Lemstra wacht nog op de uitslag van onderzoeken die er zijn geweest.

Zr. Ada Sandstra wacht op een operatie aan de slokdarm. In november is er eerst een gesprek in het ziekenhuis in Leeuwarden.

 

Wij feliciteren Wiep Wiersma en Eddie Dijkstra met hun huwelijk, op 20 september j.l. De redactie van 'de Bron' feliciteert hierbij ook de wederzijdse ouders!

 

Op 6 oktober a.s. krijgen we bezoek van een aantal gemeenten uit onze ring i.v.m. Broederschapszondag.

De dienst begint zoals normaal om 09.30 uur en na afloop is er koffie met 'wat lekkers'.

In deze dienst wordt er gecollecteerd voor het herstel van de luidmotor van de kleine klok in de toren van de Mauritiuskerk.

 

De laatste klus van de renovatie van ons kerkgebouw is achter de rug.

Zoals u heeft kunnen zien is het hek weer voor onze vermaning geplaatst. Ook staan er bij de voordeur 2 mooie plantenbakken.

Bij deze bedanken we iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage geleverd heeft!

 

Dit jaar is de Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober.

Het thema dit jaar gaat over reizen. Er is aandacht voor verhalen over reizen met verschillende soorten voertuigen, reizen en vakantie naar andere landen, reizen in je hoofd wat je doet als je leest, etc.

 

 

 

 
 
 

 

terug