Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

 

Zr. Hinke Schitstra onderging onderzoeken in het ziekenhuis; er komt nog een vervolgonderzoek.

Ook br. Gerrit Lemstra moest voor onderzoeken naar het ziekenhuis.

 

Aan het begin van juni kijken we terug op de Mienskipssnein in Joure waar we broeders en zusters uit ringgemeenten konden ontmoeten. Na de kerkdienst konden we nog luisteren naar zang en muziek van Hendrikje en Elvira, die ook in de dienst hun medewerking verleenden. Er was de mogelijkheid om een kuier te maken door Joure of het bekijken van een video over Joure en haar bezienswaardigheden. We kijken terug op een geslaagde Mienskipssnein.

 

In mei was de afsluiting van het seizoen van de gespreksgroep 'Doperse geluiden'. Na een gesprek over de rol van kerken bij maatschappelijke vraagstukken werd er nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

 

De gemoederen rondom Nij Ylostins hield veel mensen bezig. Er was een menselijke kring rondom Nij Vlostins, er werden handtekeningen verzameld en er vonden gesprekken plaats. Verderop in deze 'Bron' leest u hoe de IJlster kerken hierbij betrokken zijn geweest.

 

Op zondag 23 juni a.s. is er geen dienst in onze vermaning.

We zijn voor een bijzondere gelegenheid uitgenodigd voor een oecumenische viering in Gaastmeer. In deze dienst is aandacht voor een oude bijbel, de preekstoel en ook de bijzondere klok van het kerkgebouw.

Tijdens de restauratie van de kerk in Gaastmeer werd een bijbel gevonden. Dit bleek een Biestkensbijbel (uit ca. 1680) te zijn, die ook in Doperse kringen gebruikt werd.

De preekstoel - die overeenkomsten heeft met die van de kerk in Hieslum - stamt uit de periode 1610 - 1620 en de klok van de kerk is ongeveer 500 jaar oud. Genoeg redenen voor een speciale dienst, waarin de gerenoveerde Biestkenbijbel aan de kerkenraad van de PKN Gaastmeer aangeboden zal worden.

De dienst in Gaastmeer begint om 10.00 uur. Wilt u op 23 juni a.s. mee? Laat het de kerkenraad weten dan wordt er voor vervoer gezorgd!

 

 

 

 
 
 

 

terug