Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

 

Terwijl we voor onze gemeente van een min of meer zomerreces konden spreken waren er heel wat activiteiten die de aandacht vroegen. In juni en juli was er het WK voetbal In Rusland en in Frankrijk de Tour de France. In onze eigen provincie was er zoals elk jaar het Skūtsjesilen van de SKS en de ISKS.

In IJlst konden we getuige zijn van de spectaculaire 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden en er waren reuzen in Leeuwarden. Er kwamen veel dagjesmensen kijken bij de IJlster fontein of er werd een bezoek aan Houtstad IJIst gebracht.

 

En dan niet te vergeten dat er een begin gemaakt werd met het groot onderhoud aan onze eigen vermaning.

Tot ca. eind oktober/ begin november 'kerken' we aan Galamagracht 100, waar we afgelopen zondag onze inmiddels traditionele startzondag mochten houden.

Vanwege het groot onderhoud is onze vermaning niet te bezichtigen tijdens de Monumentendag op 8 en 9 september. Gelukkig kunnen een aantal activiteiten gewoon doorgaan, zoals de 18-plus en 20-plus. In de loop van deze maand worden ze uitgenodigd.

In de week van 15 t/m 23 september is het Vredesweek, met als thema 'Generaties voor vrede'.

We spreken hierbij de wens uit voor een goed en inspirerend kerkelijk seizoen!

 

 

 

Foto-impressie van de startzondag op 2 september.

 

          

          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

terug