Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

Zoals u wellicht al weet is zr. Jeltje ten Kate opgenomen geweest in het ziekenhuis als gevolg van een fikse longontsteking. Vorige week is ze voor verder herstel naar ‘de Ielânen’ gegaan. Wij wensen haar een voorspoedig herstel en een goede tijd in ‘de Ielânen’ toe.

                

Op 12 oktober was de ringvergadering in de vermaning van Workum. Het was goed om elkaar te ontmoeten en we hoorden van mooie plannen in diverse gemeenten. Verderop in de Bron vindt u de uitnodiging voor twee van deze activiteiten.

 

Op onze najaarsvergadering vertelden Nynke Wiersma en Geartsje Rypma over hun stage in respectievelijk Zuid-Afrika en Suriname. We hadden een boeiende avond en we genoten van hun verhalen. Bij deze bedanken we Nynke en Geartsje nogmaals voor hun bijdrage.

 

           

 

Actie voor de voedselbank

Zondag 5 november houden we weer een actie voor ‘de voedselbank’ Sneek.

Wellicht weet u dat de voedselbank een liefdadigheidsinstelling is waar ongeveer 70 vrijwilligers wekelijks bij betrokken zijn. Er wordt voedselhulp geboden aan mensen die voor een korte of langere periode financieel de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Voedselpakketten worden verstrekt door particulieren, kerken en andere verenigingen.

 

     

Sinds een aantal jaren wordt er bij de volks-tuinvereniging ‘It Brúne Beantsje’ in Oudega groenten en aardappels verbouwd voor de voedselbank in Sneek. Er wordt een niet ver-huurd perceel grond gebruikt, waar vrijwilligers aardappelen en groeten verbouwen, onkruid wieden en de opbrengst oogsten. Groenten zo-als boontjes, wortels, rode bieten, uien, cour-gettes en komkommers worden vers van het land naar de voedselbank gebracht.

 

Bij de voedselbank wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt ‘Geen pakket zonder traject’. Dit betekent dat van deelnemers die voedselhulp ontvangen verwachten wordt dat ze mee willen werken aan het vinden van oplossingen voor hun financiële problemen.

 

 

 

terug