Gemeente nieuws

In, om en uit de gemeente

 

 

Op 19 juli j.l. overleed Jetze Koster op 84-jarie leeftijd. De afscheidsdienst vond plaats in Blessum op 25 juli, die door oudste br. Lieuwe Durksz geleid werd omdat onze eigen predikant op vakantie was.

We wensen Jet en alle familieleden kracht en sterkte toe om het verlies van Jetze te dragen. Verderop in deze 'Bron' vindt u een in memoriam over Jetze Koster.

 

 

Maandag 24 juli deed de 'vaar-11-stedentocht' IJlst aan. Onze vermaning was open voor bezichtiging en een gesprek. We mochten zo'n 40 belangstellenden begroeten.

 

 

9 en 10 september is er weer de jaarlijkse 'Open monumentendag'.

Op zaterdag 9 september is ook onze vermaning open voor bezichtiging.

 

 

Door de Doopsgezinde gemeente Stavoren zijn we uitgenodigd om samen Broederschapszondag te vieren op 1 oktober.  De dienst begint om 09.30 uur.

Wilt u mee en heeft u vervoer nodig? Laat het de kerkenraad weten, dan wordt dit geregeld.

 

 

De afgelopen jaren werd Fakkeljūn traditioneel op de laatste vrijdag van september gehouden. Op dit moment is het bij de redactie nog niet bekend of het dit jaar weer zal zijn.

 

 

 

 

terug