Koor Ricxt Heyne

Koor Ricxt Heyne.

 

 

 

RICXT HEYNE.

 

Zondag 24 april tijdens de Paasdienst heeft het koor "Ricxt Heyne" voor het laatst opgetreden.

 

We begonnen als een ad-hoc-koor, dat alleen optrad tijdens Advent en Pasen, maar al gauw kwam van verschillende zusters de vraag of er niet iedere week gerepeteerd kon worden.

Met veel enthousiasme werden trouw de repetities bezocht. Er werd serieus gerepeteerd, maar ook heel veel gelachen bij stem- en ademhalingsoefenin-gen.

De dirigente was "streng doch rechtvaardig". Vooral de articulatie was voor haar een belangrijk punt. En wat hebben we vaak gehoord: wat zijn jullie goed te verstaan!

Het optreden in de diensten was altijd een feestje. Niet alleen in onze vermaning maar ook in destijds het "Mienskipshūs" bij de Open Deurdiensten en de Kerstvieringen van de Chr. vrouwenbond en de oecumenische diensten in de andere kerken van IJlst.

Onlangs traden we nog op in een dienst in de vermaning van Sneek.

Een bijzonder optreden hadden we in de prachtige rozentuin van Tiny en Arnold Poortinga die toen nog in Gaastmeer woonden. We hebben toen een speciaal voor hen bewerkt "rozenlied" gezongen.

In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest. Zusters verhuisden be-dankten of ontvielen ons.

We waren erg blij dat de twee zusters van de PKIJ en een zuster uit Sneek bij ons kwamen zingen. Ondanks de jaarlijkse oproep in de "Bron" om  nieuwe leden,kwam daar nooit enig respons op. De kleine groep wordt erg kwetsbaar en het kost heel veel energie om goed te blijven presteren. Derhalve is besloten dat na bijna 22 jaar het koor ophoudt te bestaan. We houden een warm gevoel over aan ons laatste optreden tijdens de Paasdienst. De koorleden kregen allemaal een prachtige roos. Er was koffie met een feestelijk gebakje en het koor gaf als afscheid een kort koffieconcert

 


 


       

 

 

 

 

 
       

 

 

"Amen"

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         
         
 


terug