Van de Dominee

 

 

Is er wat veranderd?

 

Als je wat ouder bent, dan heb je het vaker over vroeger of je denkt erover na. Ik realiseer me dat mij dit ook overkomt en ik word er regelmatig op gewezen. Toch kan ik het niet altijd laten om te vergelijken, wat voor mij niet betekent dat ik in weemoed terugkijk. Het gaat me meer om de vergelijking op zich en het constateren wat er veranderd is, in onszelf en ook in onze samenleving. Waar we altijd gewend waren om met contant geld uit onze portemonnee te betalen wordt tegenwoordig haast alles gepind. De acceptgirokaart is vervangen door online bankieren en waar we om een afspraak te maken bij iemand langs gingen wordt tegenwoordig geappt. Gemak dient de mens en een aantal zaken zijn steeds gemakkelijker geworden.

Tegenwoordig gaan ook meer mensen op zondagmorgen niet meer naar de kerk. Waar eertijds mensen elkaar onderweg naar de kerk tegenkwamen - en van elkaar wisten wie waar naar toeging - is het op zondagochtend rustiger op straat. Vroeger wisten we meestal wel wie er Katholiek, Hervormd, Gerefor-meerd of Doopsgezind was en soms wisten we ook wie niet kerkelijk was. Dat bleek ook uit de keuze voor de school, de krant of de omroepgids.

Dat is tegenwoordig ook anders, omdat er minder mensen naar de kerk gaan of zich kerkelijk betrokken voelen. Een maand of wat geleden las ik een artikel in de krant waarin stond dat er voor het eerst in de geschiedenis van ons land minder gelovigen dan ongelovigen zijn. Ik vroeg me af of het aantal kerkelijk geregistreerde mensen ook iets zegt over hun wel of niet gelovig zijn. Ik denk dat er tegenwoordig steeds meer 'zwevende gelovigen' zijn, die zich niet meer thuis voelen in de traditionele kerken of bij 'the old time religion'.

In gesprekken met kerkverlaters of mensen die niet (meer) kunnen geloven zoals het hen altijd geleerd is, hoor ik nogal eens dingen waar ik me bij afvraag hoe mensen aan deze denkbeelden komen en of deze overeenkomen met wat ons in de bijbel verteld wordt. 'Als er een god is... dan zou Hij toch aan de problemen in de wereld een einde maken...' is een veelgehoorde uitspraak. Bij doorvragen blijkt dan dat er gedacht wordt dat God een almachtig alleskunner is. Omdat Hij dat niet doet, is de conclusie meestal snel getrokken. Bijzonder vind ik dat mensen vaak vasthouden aan dat beeld van 'vroeger' en het gelo-ven op die manier van vroeger verwerpen. Wat mij in dit verband niet loslaat is de vraag of het ook mogelijk is om een andere wending te geven aan die gedachten van hen over God en geloven, waarmee misverstanden en frustra-ties opgelost kunnen worden. Ik realiseer me dat ik deze vraag niet alleen aan anderen, maar ook aan mezelf moet stellen.

Hoe zie ik of jij God en waarom kan ik of kun jij met bepaalde gedachten over God en geloven niet uit de voeten? Ik realiseer me hierbij dat niet alleen ik, maar dat misschien wel iedereen het liefst 'vasthoudt' aan de eigen opvattingen. Ik kan niet uit de voeten met het idee van een God die alles kan of alles wel even fikst. Ik ga uit van de gedachte dat Hij ons inspireert tot 'het goede'. God heeft voor mij geen andere handen en voeten dan de onze, al realiseer ik me goed dat dit soms gemakkelijk gezegd kan worden.

Maar, hoe zit het dan met mensen die dit een te eenvoudige gedachte vinden? Misschien is het goed om de uitdaging aan te gaan en erover in gesprek te gaan. Mensen die anders denken hebben ook 'een punt' in hún visie op God en geloven.

Ik zou graag willen dat er begrip en ruimte is voor verschillende standpunten. Dit biedt de mogelijkheid voor een boeiende dialoog en dat ook de eigen visie kritisch onder de loep genomen kan worden. We kunnen van elkaar leren op onze zoektocht naar God!

Verschillende antwoorden en visies kunnen een kritische en louterende invloed op ons denken over geloof hebben. Ze helpen ons ook om na te denken waar wij voor (willen) staan. In dat zoekproces komen we dichter bij onszelf, bij elkaar en bij God. Het wordt interessant en ook spannend als we de vragen en antwoorden 'van vroeger' proberen te beantwoorden met ogen van vandaag. Het geeft ons zicht op wat er bij onszelf wel en wat er niet veranderd is.

 

 

Cor Nijkamp

 

 

 

 

 

 
 

 

terug