Van de Dominee

 

 

 

Dromen in 2018

 

Sinds 1986 is de derde maandag in januari 'Martin Luther King-day'. Dit jaar is dat op 15 januari, de verjaardag van ds. Martin Luther King. Het vieren van deze internationale feestdag is ontstaan na een grootschalige campagne, geleid door een aantal activisten, onder wie de blinde muzikant Stevie Wonder. Met het lied 'Happy Birthday' vroeg Stevie Wonder in 1980 aandacht voor Martin Luther King. Deze campagne leidde ertoe dat de toenmalige president van de VS, Ronald Reagan, in november 1983 een wet tekende, en de dag waarop dat gebeurde heet sindsdien 'Martin Luther King-day'. Op deze vrije dag wordt aandacht gevraagd voor sociale rechtvaardigheid en rassen- en klassengelijkheid.

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Martin Luther King op 4 april 1968 vermoord werd, na jarenlange inspanningen - op geweldloze wijze - voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving voor zowel blanke als zwarte mensen. King werd wereldberoemd door zijn toespraak voor meer dan 250.000 mensen, in 1963, op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington. Het 'I have a dream' klonk, gevolgd door woorden over mensen die als gelijken door God geschapen zijn en een droom '.... van een samenleving waar mensen worden beoordeeld op hun karakter.... in plaats van op hun huidskleur....' Deze toespraak sloot hij af met de woorden 'Free at last... Thank God.... Free at last....' waarna mensen uitzinnig van vreugde waren en in gejuich uitbarstten.

De aanwezigen bij deze toespraak zagen het voor zich, net als het volk IsraŽl ooit 'het Beloofde land'. D‚‚r had ds. Martin Luther King vaak aan gerefereerd in toespraken en in preken. Met hem wisten heel veel mensen dat het nog maar om een begin ging. Er zou nog een lange weg te gaan zijn om definitief afscheid te kunnen nemen van ongelijkheid en onvrijheid van het 'racistische Egypte' dat Amerika was en.... nog steeds is, wat overigens niet alleen voor de Amerikaanse samenleving geldt. Overal ter wereld is tot op de dag van vandaag in meerdere of mindere mate sprake van racisme, discriminatie en dat bepaalde groepen mensen tot 'tweede- of derderangsburgers' gedegradeerd worden.

Joodse mensen weten daarover mee te praten en dan hoeven we niet alleen te denken aan de periode vanaf ongeveer 1933 in Duitsland. 0ok in de middeleeuwen en daarvoor werden joden in veel landen vaak met de nek aangekeken, hoorden ze er niet bij of werden ze onderdrukt. Daarvan vertellen ons verhalen uit geschiedenisboekjes, maar ook de verhalen uit het bijbelboek Exodus, toen de lsraŽlieten slaven in Egypte waren.

Die slavernij en onderdrukking was in Gods ogen een belediging van het mens-zijn zoals Hij het van oorsprong had bedoeld. Daarom kwam het idee van 'het Beloofde land' en het wegtrekken uit Egypte, wat nog niet zo eenvoudig geweest is. Farao en de zijnen hebben deze plannen gedwarsboomd en het volk dat eenmaal onderweg was, begon achterom te kijken en te zeuren: 'Waren we maar in Egypte gebleven..., daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten.....

Waren de mensen niet wat erg snel vergeten wat slavernij en onvrijheid betekent en dat vrijheid geen automatisme is dat meteen werkt? Hoe dan ook: de IsraŽlieten, Martin Luther King en velen met hem hebben dat ervaren. Ze bleven volhouden te geloven in hun droom van een samenleving, waar vrijheid en ruimte is om jezelf te zijn en waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. In die zin is het goed om te weten dat vrijheid wat anders is dan vrijblijvendheid, wat geleerd en ontdekt kan worden in een tocht door de woestijn naar 'het land van de toekomst'. Mozes en ook Martin Luther King durfden te dromen, waarbij ze inspiratie putten uit hun geloof. De 15e januari bepaalt hopelijk ook ons bij die grote droom - nog steeds - op weg naar 'het Beloofde land', waar geen onderscheid tussen mensen gemaakt wordt. Dat deze droom ook ons in 2018 mag inspireren!

 

  Cor Nijkamp

 

 

terug