Van de Dominee

 

 

 

Nog een mijl

 

De hele wereld werd vorige maand opgeschrikt door een moordpartij bij twee moskeeŽn in het doorgaans rustige stadje Churchtown in Nieuw-Zeeland. In veel grote steden over de hele wereld werd de dagen erna stilgestaan bij deze verschrikkelijke gebeurtenis. Er werden bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken, als teken dat geweld niets oplost.

Nog maar een paar dagen later bleek dat een terreuraanslag geen 'ver van mijn bed-show' hoeft te zijn door het schietincident in Utrecht, met als gevolg drie doden en in ieder geval vijf zwaargewonde mensen. We waren geschokt en reacties als 'het komt wel erg dichtbij' werden door het hele land gehoord. Er werd een stille tocht georganiseerd om de slachtoffers te gedenken en om aan te geven dat zinloos geweld echt zinloos is.

Het verschrikkelijke incident in Utrecht overschaduwde de laatste voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. In het politieke debat op de avond voorafgaand aan deze verkiezingen werd door een aantal politici gewezen op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, de oproep tot rust, verdraagzaamheid en om met elkaar in gesprek te blijven. In het verkiezingsdebat werd dit een politiek correct antwoord genoemd, waar we niets mee opschieten. Toch geloof ik wel in die benadering, wat er niet toe leidt dat ongedaan gemaakt kan worden wat er is gebeurd. Ik geloof dat verdraag-zaamheid en met elkaar in gesprek zijn en in gesprek blijven misstanden, geweld en veel ellende in de toekomst kan voorkomen. Ik wil mij in mijn denken en alledaagse handelen laten leiden door Jezus' uitspraak om 'geen kwaad met kwaad te vergelden.' En als we in het verlengde hiervan doordenken weten we ook dat het tijd en moed vraagt '.... om nog een mijl mee te lopen en zelfs de bepakking van een ander te willen dragen...' (Matth. 5: 41)

In de weken voorafgaand aan Pasen spreken deze woorden mij aan en het zijn woorden waar wat mij betreft vaker naar verwezen mag worden, niet alleen in de kerk, maar ook in het politieke debat.

We weten dat Jezus met 'nog een mijl meelopen' misschien wel 'meer dan het gewone' vroeg van zijn volgelingen en we weten ook dat Hij vaak niet begrepen werd en dat er groepen mensen waren die hun best gedaan hebben om Hem uit de weg te ruimen. Desalniettemin waren er ook mensen die het wel zagen zitten met Jezus en Zijn woorden en geprobeerd hebben om ernaar te leven. Dat was niet altijd gemakkelijk en het is ook niet altijd gelukt, maar het verlangen om het toch weer te proberen is gebleven. Tot op vandaag zijn er mensen, die willen leven uit geloof en 'anderen willen behandelen zoals ze zelf graag behandeld willen worden...'

Deze oude gedachte, die we kennen als 'de gulden regel' speelde voor Jezus en ook in andere godsdiensten een rol van betekenis. Ik geloof dat door het naleven van deze regel ons leven en ook deze wereld 'beter' kan worden, wat voor mij betekent dat er genezing op kan treden en dat deze wereld dan meer gaat lijken op de wereld zoals God het ooit bedoeld heeft.

Wat dat betreft is er nog wel werk aan de winkel, maar geÔnspireerd door Jezus' goede woorden mogen we ernaar proberen te leven.We hoeven niet te wachten tot er politieke beslissingen genomen worden, maar mogen er in ons eigen leven direct mee aan de slag om waar te maken wat boven de voordeur van onze vermaning staat: 'Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde!'

 

 

Cor Nijkamp

 

 

 

 
 

 

terug