Van de Dominee

 

 

 

 

Vragen en antwoorden

 

De kinderen en kleinkinderen waren bij ons op bezoek en na het eten zou ik - zoals we gewend zijn - een 'stukje uit de bijbel' voorlezen. Nog voor ik de bijbel opengeslagen had ontspon zich een gesprek. Er werden allerlei vragen gesteld en er werden ook antwoorden gegeven - niet alleen door mij. Tijdens dit gesprek begon ik me af te vragen of ik wel dát bijbelverhaal voor zou gaan lezen wat ik van plan was, zeker toen mijn kleindochter me vroeg of Christus de achternaam van Jezus was. Ik vertelde dat mensen in de loop van de tijd niet altijd hetzelfde over Jezus gedacht hebben. Ik vertelde ook dat Jezus een keer de vraag stelde: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' en dat op deze vraag verschillende antwoorden gegeven werden, onder andere dat Hij de Zoon van God was. Het is daarom niet zo vreemd dat wij ook niet altijd 1, 2, 3 antwoord weten te geven op de vraag naar Jezus. Wie Hij is? Een joodse leraar, die vertelde over God, die Hij Abba, Vader noemde. Een man die Zich het lot van arme en eenvoudige mensen aantrok en ooit zei dat '... de laatsten ook weleens de eersten mochten zijn...' Hij is een profeet die zich liet inspireren door Gods Geest en bij Jezus zien we iets van Gods liefde en trouw en er is ook wel gezegd 'sprekend Zijn Vader'. Hij sprak en spreekt Gods woorden, nog steeds, als mensen het willen horen. Hij is een kind van God - Gods zoon.'

Na zoiets als dit gezegd te hebben was even stil, tot mijn kleindochter me aankeek en vroeg of Jezus net zo'n zoon van God was als papa van pake.

U snapt dat ik na zo'n vraag graag iets uit wilde leggen, maar hoe doe je dat in begrijpelijke taal en dan ook nog's zonder een al te lang verhaal te vertellen?

Mijn zoon daagde me uit door te zeggen: 'Nou heit, ga daar maar 's even voor zitten!' Dat heb ik gedaan door uit te leggen dat Jezus voor mij met God te maken heeft. Dat Hij Zoon van God, Zijn Vader is, maar ánders dan dat het bij mensen het geval is: Hij is niet een biologische zoon, maar theologisch gezien zoon van God. Hij is sprekend Zijn Vader, niet in uiterlijk of in menselijk karak-ter. Maar, wie Jezus gezien of gehoord heeft - heeft bij wijze van spreken - iets van de goedheid en liefde van God gezien.

Jezus wist namelijk door Zijn manier van leven en door het vertellen van verhalen God zó dichtbij te brengen dat mensen weer durfden te geloven in elkaar en in God.Jezus gaf - geďnspireerd door Gods Geest - mensen de moed om te leven, zoals God het bedoeld heeft. Ik had ook nog dit willen zeggen, maar dat was wat te ingewikkeld voor de kleinkinderen: Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar over zee liep, omdat hij had leren houden, van de golven en de branding, waarin niemand verdrinken kan.

Zó heeft Hij uit Gods liefde geleefd en het voorgeleefd, vertelt ons de bijbelse boodschap en dat verhaal wordt door veel mensen nog steeds verteld. Wij mogen dat verhaal doorvertellen, ook dat we met Jezus Zijn en ook onze God 'Abba, Vader' mogen noemen. Deze zomer komen onze kleinkinderen zeker weer een keer logeren. Ik ben nu al benieuwd naar de vragen die ons gesteld worden.

 

Cor Nijkamp

 

 
 

 

terug