Van de Dominee

 

 

 

Een heel jaar voor ons

 In de Palestijnse traditie wordt de overgang van het oude naar het nieuwe jaar doorgaans in familiekring gevierd. Er zijn een aantal bijzondere gerechten met een diepere betekenis. Er worden bijvoorbeeld lekkernijen gekookt in gevulde druivenbladeren, die in tegengestelde richting zijn opgerold als teken van het jaar dat 'achter' de rug is. Ook is er een gevulde courgette, die symbool staat voor het onbekende dat het nieuwe jaar zal brengen. Nadenkend over 2019 worden er bij iedereen allerlei gedachten en gevoelens opgeroepen. In ons eigen leven waren er redenen om tevreden of dankbaar te zijn voor gezondheid, liefde en vriendschap. Er was vreugde en ook verdriet, verbazing en verwondering.

Het was ook het jaar waarin de Notre Dame in Parijs vlam vatte, dat boze boeren met tractors naar het Malieveld in Den Haag trokken en dat in een Utrechtse tram onschuldige burgers door terreur om het leven kwamen. Het was ook een jaar met een warme zomer en een 'lauwe' decembermaand. Er is heel veel wat opgenoemd kan worden en wat 2020 brengt weet niemand.

De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is over de hele wereld op verschillende manieren gevierd. Er waren oliebollen, vuurwerk en knallende kurken, mensen omhelsden elkaar en bij het uitwisselen van goede wensen werd er gezoend en geknuffeld.

Waar de een weinig of geen betekenis toekent aan de overgang van het oude naar het nieuwe jaar, hecht een ander er veel waarde aan. Het is voor mensen soms écht als een stap over een drempel.

Waar de een - bewust of onbewust - heeft besloten om alles hetzelfde te laten heeft een ander plannen gemaakt en deze soms zelfs opgeschreven op een lijstje. Het maken van plannen betekent ook dat er keuzes gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld vaker bij ouders of familie op bezoek gaan, meer bewegen, een regelmatig bezoek aan de sportschool of aan de kerk, een dieet volgen, minder dingen kopen die niet echt nodig zijn of meer aandacht schenken aan een schoner milieu.

Plannen en voornemens zijn mooi, mits deze uit vrije wil ontstaan. Het gaat hierbij om het maken van keuzes, wat vaak makkelijker gezegd dan gedaan is. Bepaalde patronen in ons gedrag zijn dikwijls moeilijk te veranderen, maar als het niet geprobeerd wordt weten we nooit of het lukt en 'alle begin is moeilijk'. Daarom is regelmatig herinnerd worden aan ons lijstje met goede voornemens geen slecht plan.

Koning Willem Alexander memoreerde in zijn kersttoespraak aan vrijheid 'als de vlam die in de harten van mensen brandt' en zei er meteen bij dat vrijheid nooit gratis is en altijd iets van ons vraagt. Vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven, naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Voor mij zijn dat hele normale humane gedachten en uitgangspunten, die vragen om er regelmatig over na te denken. Voor mij heeft dit te maken met mijn geloofsovertuiging en waar ik voor wil staan. Hierbij word niet alleen ik, maar wordt iedereen opgeroepen en uitgedaagd door de bijbelse

boodschap, waar we ook lijstjes bij kunnen bedenken die te maken hebben met een positief en zinvol leven en samenleven. Voor mij staan op dit lijstje in ieder geval respect voor God en voor elkaar, eerlijkheid en trouw.

Wat staat er op uw lijstje voor dit jaar om 'handen en voeten' aan te geven?

 

 

Cor Nijkamp

                   

 

 

 

 
 

 

terug