Van de Dominee

 

 

Prioriteiten stellen

 Vaak zijn we geneigd om meerdere dingen tegelijk te doen. Dat is gemakkelijk en het scheelt tijd en waarom zou je niet de krant kunnen lezen terwijl je bezig bent je boterham op te eten? Eten is een automatisme waardoor het niet zo moeilijk is je te blijven concentreren op het lezen van ons krantje. Als we zonder al te veel problemen twee dingen tegelijk kunnen doen kunnen we ook de vraag stellen of dat ook lukt bij drie dingen. Dat wordt voor veel mensen denk ik lastig, want je op drie dingen tegelijk concentreren is nog niet zo eenvoudig. Bijvoor-beeld autorijden (sturen en op verkeer letten) en tegelijkertijd telefoneren of appen. Dit is gevaarlijk - niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere wegge-bruikers - en hierbij wordt maar al te vaak gewaarschuwd dat we onze aandacht niet op twee dingen tegelijk kunnen richten, al zijn er altijd mensen die dat willen bestrijden.

Uit allerlei onderzoeken naar het functioneren van onze hersenen is gebleken dat we meerdere dingen beter nit tegelijk kunnen doen. Het is effectief en minder vermoeiend om handelingen niet allemaal tegelijk, maar na elkaar te doen. Bij automatismen lukt veel ons wel, maar als er belangrijke vragen of lastige situaties komen ligt het anders. Juist dan is het raadzaam om tijd te nemen en prioriteiten te stellen: eerst het ene en pas daarna het andere. Dat blijkt uiteindelijk niet alleen effectiever en efficinter te zijn, maar ook tot betere en bevredigender resultaten te leiden. Ik heb me afgevraagd of Jezus iets dergelijks voor ogen had met Zijn opmerking dat niemand twee heren kan dienen (Matth. 6: 24). Voordat Jezus dit zei had Hij een opmerking gemaakt over zorgen voor eten, drinken en kleding, wat niet het belangrijkste in het leven is. Het is beter dat je aandacht uitgaat naar Gods koninkrijk en om eerlijk en rechtvaardig te zijn. 'Je kunt niet voor zowel God als de Mammon - de God van het geld - kiezen'. Dat het niet beide, maar n van beide zou moeten zijn is een lastige gedachte. Niemand leeft van de lucht alleen en we kunnen toch moeilijk zonder geld? We hebben geld nodig om eten te kopen en voor een dak boven ons hoofd. Geld is een onmisbaar middel voor onze koopkracht, maar - en daar doelt Jezus volgens mij op - het kan een afgod worden, als we ons te zeer richten op ons eigen belang. Geld kan goed gebruikt worden, maar tegelijkertijd kan het ook ongelijkheid en armoede vergroten. Geld en economische bedrijvigheid hebben immers hun eigen wetten ge-creerd, waarbij doorgaans het recht van de sterkste geldt. De sterkste heeft doorgaans de macht en de mogelijkheid om alles en iedereen naar zijn hand te zetten. Dit is veelal niet in het voordeel van iedereen, maar wel van mensen met een grote bankrekening, wat symbool staat voor de Mammon. Met Jezus' uitspraak over de (on)mogelijkheid om twee heren tegelijkertijd te dienen stelt Hij de vraag naar waar mensen mee bezig zijn en waar het hart naar uitgaat. Waar gaat de eerste aandacht en prioriteit naar uit en waar en aan wie is men loyaal? Naar wat echt waardevol is of naar dat wat van voorbijgaande aard is? Direct na de opmerking over het dienen van twee heren zei Jezus: 'Daarom zeg ik jullie: Onze hemelse Vader weet in Zijn liefde dat we voedsel en kleding nodig hebben', wat in mijn beleving niet betekent dat we alles maar op z'n beloop hoeven te laten. Het ontslaat ons niet van de mogelijkheid om niet k aan andere mensen te denken. God is een God van mensen en Jezus daagde mensen uit om de juiste keuze te maken door oog en oor te hebben voor elkaar. Dat betekent volgens mij onder andere het zien en horen van andere mensen. Wij kunnen, anders dan de vogels, wl zaaien en maaien en we hoeven niet alles voor onszelf te houden. In de 40-dagentijd is het denk ik goed om ons de vraag te stellen waar we mee bezig zijn en welke prioriteiten we doorgaans stellen. Dat hoeven niet altijd allereerst onze eigen belangen te zijn. Vanuit goede intenties kan gewerkt worden aan positieve resultaten voor al Gods kinderen!

 

 

  Cor Nijkamp

 

 

terug