Van de Dominee

 

 

Ineens of ook wel vaker?

 

We maakten een wandeling over de pier in Harlingen, wat we wel vaker doen als we bij mijn ouders op bezoek gaan. Die middag werd mijn aandacht even gevestigd op de naam van een vissersboot, maar omdat we al pratend doorliepen leek het haast alsof het niet tot mij doordrong. 's Avonds thuis dacht ik terug aan onze wandeling en ineens was die naam 'Deo Volente' er weer. Ik vind het een bijzonder verschijnsel dat iets waar we nauwelijks aandacht aan geven toch door onze hersenen geregistreerd wordt en later een rol kan gaan spelen. Als ik me niet vergis werd de uitdrukking 'Deo Volente' - wat vaak uitgelegd wordt als 'Als de Heer het wil'- vroeger door gelovige mensen vaker gebruikt dan tegenwoordig.

Ik gebruik deze uitdrukking eigenlijk haast nooit. Doorgaans ben ik geneigd om te zeggen dat de toekomst 'open' is en dat we nooit precies weten hoe het komt. Hierbij hoop ik dat Gods wil gedaan wordt, ook door mij. Bidden wij in het 'Onze Vader' niet altijd 'Uw wil geschiede' in plaats van 'mijn wil geschiede'? Misschien dat daardoor de naam op die vissersboot bij mij iets heeft 'losgemaakt'.

Laat ik voorop stellen dat 'Deo Volente' voor mij niets te maken heeft met de gedachte dat alles wat er gebeurt Gods plan is. Het heeft te maken met momenten waarin er plannen gemaakt werden voor iets in de toekomst die nog ten uitvoer gebracht moest worden, waarbij 'Deo Volente' als de achterliggende diepere gedachte genoemd werd: misschien zou het allemaal wel eens anders kunnen worden dan gedacht of gehoopt werd. Hierbij werd - soms zonder dat mensen zich er bewust van waren - verwezen naar de bijbeltekst 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen....'

Met deze tekst, afkomstig uit de brief van Jacobus, werd aangegeven dat er van alles gepland kan worden, maar dat niet alles 'zeker' is in het leven, hoe graag mensen dat ook zouden willen. 'U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet' schreef Jacobus '.... U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt...' (Jac. 4: 14)

We kunnen denk ik wel zeggen dat hiermee een gedachte verwoord werd waarmee alles in een mensenleven gerelativeerd kan worden en dat het niet onverstandig is om enig voorbehoud te maken bij het maken van plannen. Misschien wordt het wel allemaal anders dan we denken, maar misschien ook niet, waarmee ik niet wil zeggen dat we geen plannen moeten maken. Juist wel, maar Jacobus waarschuwt ons denk ik om niet al te zelfverzekerd te zijn alsof we alles zelf in de hand hebben. Iets hiervan zien we bijvoorbeeld ook bij de apostel Paulus, toen hij met oog op een nieuw bezoek tegen de gemeente in Efeze zei: 'Ik zal later bij jullie terugkomen, als God het wil.' (Hand. 18: 21)

Niet alleen Jacobus en Paulus, maar überhaupt mensen die uitgaan van déze gedachte willen duidelijk maken dat God méér dan een bijrol speelt in hun leven. Door DV te zeggen wordt uiting gegeven van een actieve betrokkenheid op God. Misschien kan er gesproken worden van mensen die hun leven afstemmen op God.

Dat zijn grote woorden, maar misschien is deze geloofs-gedachte wel extra belangrijk voor met name vissers als ze – vaak voor meerdere dagen – de zee opgaan. Tegenwoordig is dit door allerlei technische mogelijkheden heel anders dan vroeger het geval was, wat niet betekent dat alles door mensenhanden beheerst en altijd voor honderd procent onder controle is. Wind en de zee zijn soms minder voorspelbaar dan er wel gedacht of verwacht wordt, wat ook geldt voor wind en hoge golven waar wij in ons leven mee te maken kunnen krijgen. Het is een goede geloofs-gedachte dat we ons leven af kunnen stemmen op God en Zijn wil. Daarnaast mogen we steun en veiligheid bij God en elkaar zoeken. Het is denk ik goed als we deze gedachte ineens, spontaan en ook vaker bij ons op laten komen!

 

 

 

Cor Nijkamp

 

De juiste schrijfwijze

 

Uit onderzoek is gebleken dat een groot gedeelte (91%) van trouw- en jubileumkaarten de uitdrukking D.V. niet op de correcte manier wordt weergegeven.

De meest gemaakte fout is dat het woord 'op' voor D.V. wordt geplaatst. Daarnaast wordt het woord volente met een hoofdletter geschreven als de uitdrukking Deo volente voluit geschreven wordt. Het is moeilijk te achterhalen waarom de juiste schrijfwijze niet bekend is. Vermoedelijk wordt het verkeerde voorbeeld van anderen overgenomen.

Het is niet juist om te schrijven 'Wij gaan trouwen op D.V. 28 september 2018'. Het woord 'op' heeft namelijk betrekking op de datum en niet op de betekenis van Deo volente. De correcte zin is: 'Wij gaan trouwen D.V. 28 september 2018'.

 

terug