Van de Dominee

 

 

Een bijzondere dag

 Voor veel mensen is het een extra vrije dag en het begin van een lang weekend, maar het is ook een dag om een bezoekje te brengen aan de Bloemetjesmarkt in Leeuwarden. Voor sommigen is het (als het weer het toe laat) een dag om in de tuin te werken, om op visite te gaan of om bezoek te ontvangen. Er zijn ook mensen die zeggen dat het één van de dagen is waarop een traject van de 11-stedenwandeltocht gelopen wordt. De lijst kan uitgebreid worden met een bezoek aan het jaarlijkse straatfestival Heechspanning of andere activiteiten om invulling te geven aan hemelvaartsdag. Veel is mogelijk, zonder aandacht te schenken aan de oorspronkelijke betekenis van deze dag, maar daarmee blijven we wel ver af van dat waarover de evangelist Lucas schrijft. Hemelvaartsdag hoorde en hoort bij de christelijke feestdagen waarbij aandacht is voor Jezus die door God naar de hemel gehaald werd (Luc. 24: 51 en 52). In Lucas’ tweede boek, Handelingen van de apostelen, schrijft hij dat Jezus op een gegeven moment niet meer gezien kon worden omdat Hij in een wolk meegenomen werd. Dit sober beschreven gebeuren was de aanleiding tot wat ooit de naam hemelvaartsdag gekregen heeft en vanaf de vierde eeuw gevierd werd op de veertigste dag na Pasen en tien dagen voor Pinksteren.

Hiermee werd ook de verbinding met Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren duidelijk: Jezus is de gekruisigde en Opgestane Heer, die door Zijn Geest, als ‘een hemelse kracht’ mensen wil troosten en inspireren. Door ruimte te maken voor deze bijzondere ‘hemelse kracht’ zou Jezus aan de ene kant niet meer en aan de andere kant ook weer wel bij Zijn discipelen zijn. Deze gedachte klinkt ons niet logisch in de oren, maar komt dicht in de buurt van het lied ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco Borsato. In dit lied wordt niet verwezen naar het mysterie van hemelvaartsdag. Er wordt wel iets duidelijk gemaakt wat ik zou willen benoemen als ‘afwezige aanwezigheid’ en ‘aanwezige afwezigheid’. De gedachte dat er Iemand is die je ziet, troost en kracht geeft komt heel treffend tot uitdrukking is de woorden ‘…. als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn…. Kom als de wind die je voelt, fluister mijn naam en ik kom eraan…’

Nadenkend over het bijbelgedeelte van Jezus’ hemelvaart, mogen we concluderen dat Jezus niet weggevlucht is, maar netjes afscheid genomen heeft. Hij ging met de belofte: ‘Ik laat jullie niet alleen en ik laat jullie het ook niet helemaal alleen uitzoeken’. Na dit gezegd te hebben gaf Hij de discipelen Zijn zegen.

Omhoog kijkend zagen de discipelen Jezus’ handen en wellicht gaf hun dat de kracht om niet teleurgesteld of verdrietig, maar vol vreugde naar de tempel te gaan om God te danken (Luk. 24: 53). Ze hadden een paar jaar met Jezus opgetrokken en ze geloofden Hem op Zijn woord. Zonder Hem durfden ze weer te leven en oog te krijgen voor ‘… wat niet zichtbaar is….’

Dat is ten diepste geloven zoals het ons in de bijbel geleerd wordt. God is onzichtbaar voor onze ogen, maar in geloof op Hem mogen we net als Abraham, Mozes en vele anderen in vertrouwen op weg gaan, wetend dat ‘God met ons is’.

Het lied ‘Afscheid nemen bestaat niet’ symboliseert dat ‘onzichtbare’ heel mooi. Wellicht helpt het beeld in dit lied ons om onze ogen te openen voor Gods mysterie. Hij zal bij ons zijn en alles wat wij mogen of hoeven te doen is Hem ‘geloven’ op Zijn woord.

We mogen steeds opnieuw leren te geloven dat hemelvaart meer is dan vaak gedacht wordt. ‘Afscheid nemen bestaat niet’ is bij God een boodschap voor meer dan alleen die ene bijzondere dag in het jaar!

 Cor Nijkamp

 

terug